Наукове життя в краї. Освіта

 | Компетентнісний підхід у вищій школі. Теорія та практика


Компетентнісний підхід у вищій школі. Теорія та практика

[2021]

 | Защитника Отечества и мира… : кн. воспоминаний Т. 3


Защитника Отечества и мира… : кн. воспоминаний Т. 3

[2021]

 | Вибрані цитати, максими і афоризми вихованців, викладачів та почесних членів Харківського університету


Вибрані цитати, максими і афоризми вихованців, викладачів та почесних членів Харківського університету

[2023]

 | Класика, що випереджає час: до 215-річчя Каразінського університету


Класика, що випереджає час: до 215-річчя Каразінського університету

[2020]

 | Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П.Василенка = Kharkiv Petro Vasylenko National Technikal University of Agriculture


Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П.Василенка = Kharkiv Petro Vasylenko National Technikal University of Agriculture

[2006]

 | Античність та університетська філософія. До 180-річчя з дня народження Ф.О.Зеленогорського та 160-річчя з дня народження П.Е.Лейкфельда


Античність та університетська філософія. До 180-річчя з дня народження Ф.О.Зеленогорського та 160-річчя з дня народження П.Е.Лейкфельда

[2019]

Володимир Кривобок | У кожного своя доля

Володимир Кривобок
У кожного своя доля

[2018]

 | Защитникам Отечества и мира… : кн. воспоминаний. Т. 2


Защитникам Отечества и мира… : кн. воспоминаний. Т. 2

[2018]

 | Вісник Харківської державної академії культури. Вип. 56


Вісник Харківської державної академії культури. Вип. 56

[2019]

 | Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Вип. 1


Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Вип. 1

[2021]

 | Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв


Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв

[2020]

Михаил Бондаренко | Мои университеты сквозь годы и расстояния

Михаил Бондаренко
Мои университеты сквозь годы и расстояния

[2019]

Владимир Куклин | Камни преткновения

Владимир Куклин
Камни преткновения

[2017]

Ольга Васильківська | Анатолій Миколайович Туренко: шлях до успіху

Ольга Васильківська
Анатолій Миколайович Туренко: шлях до успіху

[2020]

 | Віват, Академіє! Вип. 8 (2017–2018)


Віват, Академіє! Вип. 8 (2017–2018)

[2019]

 | Історія Зміївського ліцею № 1 ім. З.К.Слюсаренка


Історія Зміївського ліцею № 1 ім. З.К.Слюсаренка

[2019]

 | Харківський університет і література


Харківський університет і література

[2018]

 | Защитникам Отечества и мира : кн. воспоминаний. Т. 1


Защитникам Отечества и мира : кн. воспоминаний. Т. 1

[2017]

 | Віват, Академіє! Вип. 7 (2014–2016)


Віват, Академіє! Вип. 7 (2014–2016)

[2017]

 | Кафедра українознавства ХНАДУ: крізь призму часу


Кафедра українознавства ХНАДУ: крізь призму часу

[2015]

Павел Берзин | Харьковская школа уголовного права (1804–1919)

Павел Берзин
Харьковская школа уголовного права (1804–1919)

[2018]

Володимир Маслійчук | Здобутки та ілюзії. Освітні ініціативи на Лівобережній та Слобідській Україні другої половини ХVІІІ – початку ХІХ ст.

Володимир Маслійчук
Здобутки та ілюзії. Освітні ініціативи на Лівобережній та Слобідській Україні другої половини ХVІІІ – початку ХІХ ст.

[2018]

 | Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали ІІІ наук.-іст. конф., 7-8 груд. 2017 р.


Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали ІІІ наук.-іст. конф., 7-8 груд. 2017 р.

[2018]

 | Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали ІІ наук.-іст. конф., 15-16 груд. 2016 р.


Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали ІІ наук.-іст. конф., 15-16 груд. 2016 р.

[2017]

 | Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали І наук.-іст. конф., 2-4 груд. 2015 р.


Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали І наук.-іст. конф., 2-4 груд. 2015 р.

[2016]

 | Національний фармацевтичний університет: новітня історія


Національний фармацевтичний університет: новітня історія

[2016]

Евгений Пугач | О Харьковском университете, его делах и людях во второй половине ХХ – в начале ХХІ века

Евгений Пугач
О Харьковском университете, его делах и людях во второй половине ХХ – в начале ХХІ века

[2016]

Олег Тарасов | Зі спадщини харківської школи міжнародного права (фрагменти рукопису Т.Ф.Степанова «Право народів і дипломатія» 1844 р.)

Олег Тарасов
Зі спадщини харківської школи міжнародного права (фрагменти рукопису Т.Ф.Степанова «Право народів і дипломатія» 1844 р.)

[2016]

Юлія Кісельова | Становлення та розвиток історіографії в Імператорському Харківському університеті

Юлія Кісельова
Становлення та розвиток історіографії в Імператорському Харківському університеті

[2014]

 | Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. Музей природи


Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. Музей природи

[2007]

 | Історія кафедри романської філології та перекладу


Історія кафедри романської філології та перекладу

[2016]

 | Харківський університет (1917–1941 рр.) у спогадах його викладачів та вихованців


Харківський університет (1917–1941 рр.) у спогадах його викладачів та вихованців

[2016]

 | Get talking!


Get talking!

[2016]

 | Віват, Академіє!


Віват, Академіє!

[2015]

 | Харківська державна академія культури


Харківська державна академія культури

[2015]

 | Харківська державна академія дизайну і мистецтв


Харківська державна академія дизайну і мистецтв

[2011]

 | ІІ Всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій народ»


ІІ Всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій народ»

[2008]

Дмитрий Журило | Становление и развитие Харьковского технологического института в конце XIX – начале XX веков

Дмитрий Журило
Становление и развитие Харьковского технологического института в конце XIX – начале XX веков

[2016]

 | Національний фармацевтичний університет


Національний фармацевтичний університет

[2016]

 | Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. пр. Вип. 38.


Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. пр. Вип. 38.

[2015]

 | Дорогу осилит идущий...


Дорогу осилит идущий...

[2015]

Олена Друганова | Внесок інтелігенції Слобідського краю у розвиток національної освіти (історико-педагогічний аспект)

Олена Друганова
Внесок інтелігенції Слобідського краю у розвиток національної освіти (історико-педагогічний аспект)

[2015]

Людмила Зеленська | Рада факультету: історія та сучасність

Людмила Зеленська
Рада факультету: історія та сучасність

[2015]

 | Крок у майбутнє: 2011–2015 роки


Крок у майбутнє: 2011–2015 роки

[2015]

 | Почесні члени Харківського університету


Почесні члени Харківського університету

[2015]

Василий Таций | Времена жизни

Василий Таций
Времена жизни

[2015]

Анна Троцко | Теорія та практика організації розвивального навчання молодших школярів на Харківщині (60-90-х рр. ХХ ст.)

Анна Троцко
Теорія та практика організації розвивального навчання молодших школярів на Харківщині (60-90-х рр. ХХ ст.)

[2015]

 | Харківський інститут інженерів комунального будівництва. 1941–1945


Харківський інститут інженерів комунального будівництва. 1941–1945

[2015]

 | Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна


Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

[2015]

 | Харківський університет і українська культура


Харківський університет і українська культура

[2015]

Олександр Чувпило | Розвиток сходознавства в Харківському університеті (1805–2015 рр.)

Олександр Чувпило
Розвиток сходознавства в Харківському університеті (1805–2015 рр.)

[2015]

 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 1804–2014


Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 1804–2014

[2014]

 | Професори Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого


Професори Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

[2014]

 | Становлення та розвиток фізичного виховання і спорту в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого


Становлення та розвиток фізичного виховання і спорту в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого

[2014]

 | Економічна наука в Харківському університеті


Економічна наука в Харківському університеті

[2013]

 | Науковий простір валеологічної школи Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна та її керівника – доктора біологічних наук, професора М.С.Гончаренко


Науковий простір валеологічної школи Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна та її керівника – доктора біологічних наук, професора М.С.Гончаренко

[2013]

Алексей Чурилов | Взгляд сквозь годы: помнить и дружить!

Алексей Чурилов
Взгляд сквозь годы: помнить и дружить!

[2013]

Феликс Андреев | Выдающиеся личности Военной инженерной радиотехнической академии противовоздушной обороны им. Л.А.Говорова

Феликс Андреев
Выдающиеся личности Военной инженерной радиотехнической академии противовоздушной обороны им. Л.А.Говорова

[2016]

 | Харківський історіографічний збірник. Вип. 13


Харківський історіографічний збірник. Вип. 13

[2014]

 | Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина. Экономический факультет за 80 лет со дня основания


Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина. Экономический факультет за 80 лет со дня основания

[2013]

Валерий Скирда | Археологічна наука в Харківському університеті (1805–1920 рр.)

Валерий Скирда
Археологічна наука в Харківському університеті (1805–1920 рр.)

[2015]

Василь Тацій | Вибранні статті, виступи, інтерв’ю (2009–2014)

Василь Тацій
Вибранні статті, виступи, інтерв’ю (2009–2014)

[2015]

 | Вірність професії


Вірність професії

[2014]

 | Динамика полета и управления: 50 лет в ХПИ


Динамика полета и управления: 50 лет в ХПИ

[2014]

Сергей Посохов | Университет и город в Российской империи (вторая половина XVIII – первая половина ХIX вв.)

Сергей Посохов
Университет и город в Российской империи (вторая половина XVIII – первая половина ХIX вв.)

[2014]

Владимир Рыжий | Из истории механико-математического факультета Харьковского университета

Владимир Рыжий
Из истории механико-математического факультета Харьковского университета

[2014]

 | Кафедра промышленной и биомедицинской электроники НТУ «ХПИ»


Кафедра промышленной и биомедицинской электроники НТУ «ХПИ»

[2013]

 | Образовательный потенциал Харьковщины


Образовательный потенциал Харьковщины

[2013]

Марія Рижкова | Освіта жінок у Харківській губернії: історико-педагогічний аспект

Марія Рижкова
Освіта жінок у Харківській губернії: історико-педагогічний аспект

[2013]

 | Студенческие строительные отряды: вчера, сегодня, завтра


Студенческие строительные отряды: вчера, сегодня, завтра

[2013]

Леонид Товажнянский | Политех сегодня

Леонид Товажнянский
Политех сегодня

[2013]

 | Греческие рукописи из собрания Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина


Греческие рукописи из собрания Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина

[2012]

 | Кафедра історії педагогіки та порівняльної педагогіки (минуле, сучасне, майбутнє)


Кафедра історії педагогіки та порівняльної педагогіки (минуле, сучасне, майбутнє)

[2012]

 | Радиофизический факультет за 60 лет со дня основания


Радиофизический факультет за 60 лет со дня основания

[2012]

 | Національний фармацевтичний університет: здобутки і плани, 2009/2010–2010/2011


Національний фармацевтичний університет: здобутки і плани, 2009/2010–2010/2011

[2010]

 | Universities, academies & colleges of the Kharkov region = Вищі навчальні заклади Харківщини


Universities, academies & colleges of the Kharkov region = Вищі навчальні заклади Харківщини

[2014]

 | Харьковская физико-математическая школа (лицей) N 27


Харьковская физико-математическая школа (лицей) N 27

[2013]

 | Провідні вчені Харківського національного економічного університету


Провідні вчені Харківського національного економічного університету

[2012]

 | Харківській державній зооветеринарній академії – 160 років


Харківській державній зооветеринарній академії – 160 років

[2011]

 | Стратегия гуманизма : (из опыта работы научно-учебного комплекса НТУ “ХПИ” – ХГУ “НУА”)


Стратегия гуманизма : (из опыта работы научно-учебного комплекса НТУ “ХПИ” – ХГУ “НУА”)

[2004]

 | Музейная педагогика в действии. Кн. 2 : Роль вузовских музеев в формировании и развитии культурно-образовательной среды


Музейная педагогика в действии. Кн. 2 : Роль вузовских музеев в формировании и развитии культурно-образовательной среды

[2012]

Віль Бакіров | Університет і суспільство

Віль Бакіров
Університет і суспільство

[2011]

 | Наукові школи Української інженерно-педагогічної академії


Наукові школи Української інженерно-педагогічної академії

[2011]

 | Андрій Михайлович Холодов


Андрій Михайлович Холодов

[2010]

 | Балаклійська районна станція юних натуралістів


Балаклійська районна станція юних натуралістів

[2010]

 | Былое


Былое

[2010]

 | Іван Олексійович Романенко – життєвий та науковий шлях


Іван Олексійович Романенко – життєвий та науковий шлях

[2010]

 | Машиностроительный факультет. 125 лет в составе ХПИ


Машиностроительный факультет. 125 лет в составе ХПИ

[2010]

Николай Олейник | Единожды избранный путь

Николай Олейник
Единожды избранный путь

[2010]

 | Страницы Харьковской цивилистики. Ч. 1 : История развития кафедры гражданско-правовых дисциплин ХНУ имени В.Н.Каразина; Ч. 2 : Лучшие работы кафедры гражданско-правовых дисциплин за 2009/2010 учебный год


Страницы Харьковской цивилистики. Ч. 1 : История развития кафедры гражданско-правовых дисциплин ХНУ имени В.Н.Каразина; Ч. 2 : Лучшие работы кафедры гражданско-правовых дисциплин за 2009/2010 учебный год

[2010]

 | Страницы Харьковской цивилистики. Ч. 3 : Доктора Харьковской цивилистической школы


Страницы Харьковской цивилистики. Ч. 3 : Доктора Харьковской цивилистической школы

[2010]

 | Харківський національний економічний університет: досвід перетворень. 2000–2010 роки


Харківський національний економічний університет: досвід перетворень. 2000–2010 роки

[2010]

 | Анатолий Николаевич Туренко. Ученый. Новатор. Руководитель


Анатолий Николаевич Туренко. Ученый. Новатор. Руководитель

[2010]

 | Харківська державна академія культури: до 80-річчя з дня заснування


Харківська державна академія культури: до 80-річчя з дня заснування

[2009]

Станислав Артюх | История Украинской инженерно-педагогической академии

Станислав Артюх
История Украинской инженерно-педагогической академии

[2007]

Дмитро Багалій | Вибрані праці : Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам)

Дмитро Багалій
Вибрані праці : Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам)

[2005]

Амфиан Лебедев | Харьковский коллегиум как просветительный центр Слободской Украины до учреждения в Харькове университета

Амфиан Лебедев
Харьковский коллегиум как просветительный центр Слободской Украины до учреждения в Харькове университета

[2011]

 | На алтарь призвания: очерки о пед. династиях Харьковщины


На алтарь призвания: очерки о пед. династиях Харьковщины

[2010]

 | Віват, Академіє!


Віват, Академіє!

[2011]

Людмила  Зеленська | Учена рада університету: історія, теорія, досвід

Людмила Зеленська
Учена рада університету: історія, теорія, досвід

[2011]

 | Еліта держави – видатні випускники Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”


Еліта держави – видатні випускники Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

[2010]

Милица Лапина | Университет в моей жизни

Милица Лапина
Университет в моей жизни

[2010]

 | Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” : історія розвитку, 1885–2010


Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” : історія розвитку, 1885–2010

[2010]

 | Кафедра інформаційних управляючих систем Харківського національного університету радіотехніки


Кафедра інформаційних управляючих систем Харківського національного університету радіотехніки

[2009]

Леонид  Товажнянский | Политехнический – моя судьба, мой мир, моя жизнь

Леонид Товажнянский
Политехнический – моя судьба, мой мир, моя жизнь

[2008]

 | Харківська держана академія міського господарства


Харківська держана академія міського господарства

[2002]

Владимир Семиноженко | Перед ликом Вселенной

Владимир Семиноженко
Перед ликом Вселенной

[2020]

 | НТК «Інститут монокристалів». Сторінки історії 2005-2020


НТК «Інститут монокристалів». Сторінки історії 2005-2020

[2020]

Феликс Андреев | Харьковская научная школа защиты импульсных РЛС от маскирующих пассивных помех

Феликс Андреев
Харьковская научная школа защиты импульсных РЛС от маскирующих пассивных помех

[2019]

 | Факультет соціально-гуманітарних технологій НТУ «ХПІ». Історія. Досягнення. Перспективи


Факультет соціально-гуманітарних технологій НТУ «ХПІ». Історія. Досягнення. Перспективи

[2017]

 | Служение ветеринарной науке : (страницы истории ИЭКВМ. 1922–2001 гг.). Ч. 2


Служение ветеринарной науке : (страницы истории ИЭКВМ. 1922–2001 гг.). Ч. 2

[2001]

Юрий Фрейман | Четыре интервью = Four interviews

Юрий Фрейман
Четыре интервью = Four interviews

[2010]

 | Партнёрство ради будущего


Партнёрство ради будущего

[2016]

 | Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Молния» на рубеже тысячелетий


Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Молния» на рубеже тысячелетий

[2014]

 | Наши звездные годы. 1930–1996 гг.


Наши звездные годы. 1930–1996 гг.

[2012]

Олег Лаврентьев | К истории термоядерного синтеза в СССР : свидетельства очевидца

Олег Лаврентьев
К истории термоядерного синтеза в СССР : свидетельства очевидца

[2012]

 | Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес


Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес

[2012]

 | Академик Сергей Владимирович Пелетминский


Академик Сергей Владимирович Пелетминский

[2011]

 | Каразінські природознавчі студії


Каразінські природознавчі студії

[2011]

 | Радиоастрономический институт НАН Украины. 25 лет


Радиоастрономический институт НАН Украины. 25 лет

[2010]

Олена Тверитникова | Зародження і розвиток науково-технічної школи електротехніки професора П.П.Копняєва (1885–1950 рр.)

Олена Тверитникова
Зародження і розвиток науково-технічної школи електротехніки професора П.П.Копняєва (1885–1950 рр.)

[2010]

 | Член-корреспондент НАН Украины Виталий Валентинович Слезов


Член-корреспондент НАН Украины Виталий Валентинович Слезов

[2010]

 | Гипрококс: история и современность


Гипрококс: история и современность

[2009]

 | Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Харківська область


Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Харківська область

[2009]

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16