| Історія кафедри романської філології та перекладу

Історія кафедри романської філології та перекладу


Історія кафедри романської філології та перекладу / Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ, 2016. – 79 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

Історія кафедри романської філології та перекладу Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна представлена оглядом розвитку кафедри від заснування Харківського Імператорського університету до сучасності, висвітлює давність традицій викладання романських мов в університеті, знайомить із постатями викладачів, які своїми професійними здобутками зробили найбільший внесок у становлення романістики в університеті та в регіоні в цілому, формує уявлення про напрямки діяльності сьогодення та окреслює їх перспективи у майбутньому. Цінність роботі додає хронологічний виклад подій у поєднанні зі систематизацією за окремими секціями, що існують на кафедрі сьогодні.
Для викладачів, науковців, студентів, істориків та усіх, хто цікавиться минулим та сьогоденням Харківського університету ім. В.Н.Каразіна.

 

В цьому розділі також

 | Студенческие строительные отряды: вчера, сегодня, завтра
 | Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. пр. Вип. 38.
 | Становлення та розвиток фізичного виховання і спорту в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого
Феликс Андреев | Выдающиеся личности Военной инженерной радиотехнической академии противовоздушной обороны им. Л.А.Говорова
 | Universities, academies & colleges of the Kharkov region = Вищі навчальні заклади Харківщини
Марія Рижкова | Освіта жінок у Харківській губернії: історико-педагогічний аспект
Павел Берзин | Харьковская школа уголовного права (1804–1919)
Людмила  Зеленська | Учена рада університету: історія, теорія, досвід
 | Кафедра історії педагогіки та порівняльної педагогіки (минуле, сучасне, майбутнє)
Дмитрий Журило | Становление и развитие Харьковского технологического института в конце XIX – начале XX веков
 | Харківський національний економічний університет: досвід перетворень. 2000–2010 роки
 | Кафедра українознавства ХНАДУ: крізь призму часу

Copyright © ХОУНБ, 2001-2023   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16