| Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” : історія розвитку, 1885–2010

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” : історія розвитку, 1885–2010


Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” : історія розвитку, 1885–2010 / за ред. В.І.Ніколаєнка ; Нац. техн. ун-т “Харк. політехн. ін-т”. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2010. – 407 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

Присвячується 125-річчю Харківського національного технічного університету “ХПІ”. Розглядаються основні етапи розвитку одного з найстаріших технічних вузів України. Розкрито життя та діяльність багатотисячного колективу, політичних і громадських організацій інституту. Показано його внесок у підготовку інженерно-технічних і наукових кадрів, розвиток вітчизняної науки і техніки. Висвітлюється участь студентів та викладачів інституту у революційному русі, в індустріалізації 20-30-х рр., Великій Вітчизняній війні та мировому будівництві у післявоєнний час і в роки розбудови незалежності України.

 

В цьому розділі також

 | Іван Олексійович Романенко – життєвий та науковий шлях
Михаил Бондаренко | Мои университеты сквозь годы и расстояния
 | Віват, Академіє!
 | Радиофизический факультет за 60 лет со дня основания
Леонид Товажнянский | Политех сегодня
Олександр Чувпило | Розвиток сходознавства в Харківському університеті (1805–2015 рр.)
 | Національний фармацевтичний університет: новітня історія
 | Universities, academies & colleges of the Kharkov region = Вищі навчальні заклади Харківщини
 | Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. пр. Вип. 38.
Леонид  Товажнянский | Политехнический – моя судьба, мой мир, моя жизнь
Олена Друганова | Внесок інтелігенції Слобідського краю у розвиток національної освіти (історико-педагогічний аспект)
 | Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Copyright © ХОУНБ, 2001-2023   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16