| Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” : історія розвитку, 1885–2010

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” : історія розвитку, 1885–2010


Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” : історія розвитку, 1885–2010 / за ред. В.І.Ніколаєнка ; Нац. техн. ун-т “Харк. політехн. ін-т”. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2010. – 407 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

Присвячується 125-річчю Харківського національного технічного університету “ХПІ”. Розглядаються основні етапи розвитку одного з найстаріших технічних вузів України. Розкрито життя та діяльність багатотисячного колективу, політичних і громадських організацій інституту. Показано його внесок у підготовку інженерно-технічних і наукових кадрів, розвиток вітчизняної науки і техніки. Висвітлюється участь студентів та викладачів інституту у революційному русі, в індустріалізації 20-30-х рр., Великій Вітчизняній війні та мировому будівництві у післявоєнний час і в роки розбудови незалежності України.

 

В цьому розділі також

 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 1804–2014
 | Почесні члени Харківського університету
 | Професори Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
 | Кафедра промышленной и биомедицинской электроники НТУ «ХПИ»
 | Становлення та розвиток фізичного виховання і спорту в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого
 | Харьковская физико-математическая школа (лицей) N 27
Людмила  Зеленська | Учена рада університету: історія, теорія, досвід
 | Історія кафедри романської філології та перекладу
 | Былое
Василий Таций | Времена жизни
Валерий Скирда | Археологічна наука в Харківському університеті (1805–1920 рр.)
 | Економічна наука в Харківському університеті

Copyright © ХОУНБ, 2001-2021   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16