| Іван Олексійович Романенко – життєвий та науковий шлях

Іван Олексійович Романенко – життєвий та науковий шлях


Іван Олексійович Романенко – життєвий та науковий шлях / Харк. нац. автомоб.-дорож. ун-т. – Х. : ХНАДУ, 2010. – 29 с. – (Біографія та бібліографія вчених ХНАДУ [ХАДІ]).

 

Розділ: Освіта

 

 

Книга присвячена життю і діяльності видатного вченого, педагога, мудрої людини, знання якої передаються з покоління в покоління. Біографія І.О.Романенка надзвичайно складна і важка, є взірцем не тільки для сучасних науковців, але й для студентів.

 

В цьому розділі також

 | Андрій Михайлович Холодов
 | Образовательный потенциал Харьковщины
 | Харьковская физико-математическая школа (лицей) N 27
 | Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали ІІІ наук.-іст. конф., 7-8 груд. 2017 р.
 | Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. пр. Вип. 38.
 | Get talking!
Віль Бакіров | Університет і суспільство
 | Греческие рукописи из собрания Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина
 | Вісник Харківської державної академії культури. Вип. 56
 | Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв
 | Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. Музей природи
 | Харківська держана академія міського господарства

Copyright © ХОУНБ, 2001-2022   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16