| Харківська державна академія культури

Харківська державна академія культури


Харківська державна академія культури : до 85-річчя з дня заснування : монографія / Харків. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2015. – 199 с. : іл.

 

Розділ: Освіта

 

 

Ювілейне видання присвячено 85-річчю з дня заснування ХДАК – фундаторам бібліотечно-інформаційної та культурологічно-мистецької освіти в Україні. Висвітлено історію становлення та розвитку, основні напрями освітньої, наукової, методичної, творчо-виконавчої діяльності.
Для викладачів, студентів, науковців, працівників бібліотечно-інформаційних та культурологічних установ.

 

В цьому розділі також

 | Античність та університетська філософія. До 180-річчя з дня народження Ф.О.Зеленогорського та 160-річчя з дня народження П.Е.Лейкфельда
 | Харківська державна академія культури: до 80-річчя з дня заснування
 | Почесні члени Харківського університету
 | Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв
 | Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. пр. Вип. 38.
 | Былое
 | Іван Олексійович Романенко – життєвий та науковий шлях
Николай Олейник | Единожды избранный путь
 | Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. Музей природи
 | Наукові школи Української інженерно-педагогічної академії
 | Машиностроительный факультет. 125 лет в составе ХПИ
 | Національний фармацевтичний університет: новітня історія

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16