| Харківська державна академія культури

Харківська державна академія культури


Харківська державна академія культури : до 85-річчя з дня заснування : монографія / Харків. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2015. – 199 с. : іл.

 

Розділ: Освіта

 

 

Ювілейне видання присвячено 85-річчю з дня заснування ХДАК – фундаторам бібліотечно-інформаційної та культурологічно-мистецької освіти в Україні. Висвітлено історію становлення та розвитку, основні напрями освітньої, наукової, методичної, творчо-виконавчої діяльності.
Для викладачів, студентів, науковців, працівників бібліотечно-інформаційних та культурологічних установ.

 

В цьому розділі також

Павел Берзин | Харьковская школа уголовного права (1804–1919)
 | Харківський університет (1917–1941 рр.) у спогадах його викладачів та вихованців
 | Крок у майбутнє: 2011–2015 роки
 | Get talking!
 | Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. пр. Вип. 38.
Владимир Куклин | Камни преткновения
 | Студенческие строительные отряды: вчера, сегодня, завтра
 | Почесні члени Харківського університету
Ольга Васильківська | Анатолій Миколайович Туренко: шлях до успіху
Юлія Кісельова | Становлення та розвиток історіографії в Імператорському Харківському університеті
Амфиан Лебедев | Харьковский коллегиум как просветительный центр Слободской Украины до учреждения в Харькове университета
 | Науковий простір валеологічної школи Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна та її керівника – доктора біологічних наук, професора М.С.Гончаренко

Copyright © ХОУНБ, 2001-2023   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16