Анна Троцко | Теорія та практика організації розвивального навчання молодших школярів на Харківщині (60-90-х рр. ХХ ст.)

Анна Троцко

Теорія та практика організації розвивального навчання молодших школярів на Харківщині (60-90-х рр. ХХ ст.)


Троцко А.В. Теорія та практика організації розвивального навчання молодших школярів на Харківщині (60-90-х рр. ХХ ст.) : монографія / А.В.Троцко, В.О.Кириліва ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків : ХНАДУ, 2015. – 201 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

У монографії на основі широкої джерельної бази проаналізовано суть теорії розвивального навчання молодших школярів на сучасному етапі розвитку суспільства; охарактеризовано витоки ідей розвивального навчання; науково обґрунтовано етапи становлення та розвитку системи розвивального навчання учнів початкової школи на Харківщині в 60-90-ті рр. ХХ ст.; окреслено перспективи творчого використання педагогічних ідей минулих років в умовах діяльності сучасної загальноосвітньої школи.

 

В цьому розділі також

 | Почесні члени Харківського університету
 | Крок у майбутнє: 2011–2015 роки
 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 1804–2014
Леонид  Товажнянский | Политехнический – моя судьба, мой мир, моя жизнь
 | Харківська державна академія культури: до 80-річчя з дня заснування
 | Вісник Харківської державної академії культури. Вип. 56
 | Харківська державна академія культури
 | Дорогу осилит идущий...
 | Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали ІІ наук.-іст. конф., 15-16 груд. 2016 р.
 | Страницы Харьковской цивилистики. Ч. 3 : Доктора Харьковской цивилистической школы
Юлія Кісельова | Становлення та розвиток історіографії в Імператорському Харківському університеті
 | Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Вип. 1

Copyright © ХОУНБ, 2001-2023   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16