| Страницы Харьковской цивилистики. Ч. 1 : История развития кафедры гражданско-правовых дисциплин ХНУ имени В.Н.Каразина; Ч. 2 : Лучшие работы кафедры гражданско-правовых дисциплин за 2009/2010 учебный год

Страницы Харьковской цивилистики. Ч. 1 : История развития кафедры гражданско-правовых дисциплин ХНУ имени В.Н.Каразина; Ч. 2 : Лучшие работы кафедры гражданско-правовых дисциплин за 2009/2010 учебный год


Страницы Харьковской цивилистики : в 3 ч. Ч. 1 : История развития кафедры гражданско-правовых дисциплин ХНУ имени В.Н.Каразина; Ч. 2 : Лучшие работы кафедры гражданско-правовых дисциплин за 2009/2010 учебный год / Харьк. нац. ун-т им. В.Н.Каразина, Юрид. фак., Каф. гражд.-правовых дисциплин. – Х. : ХНУ, 2010. – 215 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

Предлагаемое издание посвящено 250-летию создания и 5-летию возрождения кафедры гражданско-правовых дисциплин Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина. В нём освещена история становления и развития кафедры в дореволюционный и современный периоды, а также представлены лучшие научные работы кафедры в различных номинациях за 2009/2010 учебный год.
Издание адресовано всем, кто интересуется историей Харьковского университета, историей развития науки гражданского права и современной жизнью кафедры гражданско-правовых дисциплин юридического факультета ХНУ им. В.Н.Каразина.

 

В цьому розділі також

 | Балаклійська районна станція юних натуралістів
 | Get talking!
Станислав Артюх | История Украинской инженерно-педагогической академии
Олена Друганова | Внесок інтелігенції Слобідського краю у розвиток національної освіти (історико-педагогічний аспект)
Людмила  Зеленська | Учена рада університету: історія, теорія, досвід
 | Былое
 | Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали ІІ наук.-іст. конф., 15-16 груд. 2016 р.
 | Защитника Отечества и мира… : кн. воспоминаний Т. 3
 | Харківський історіографічний збірник. Вип. 13
Ольга Васильківська | Анатолій Миколайович Туренко: шлях до успіху
 | ІІ Всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій народ»
Василь Тацій | Вибранні статті, виступи, інтерв’ю (2009–2014)

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16