| Страницы Харьковской цивилистики. Ч. 1 : История развития кафедры гражданско-правовых дисциплин ХНУ имени В.Н.Каразина; Ч. 2 : Лучшие работы кафедры гражданско-правовых дисциплин за 2009/2010 учебный год

Страницы Харьковской цивилистики. Ч. 1 : История развития кафедры гражданско-правовых дисциплин ХНУ имени В.Н.Каразина; Ч. 2 : Лучшие работы кафедры гражданско-правовых дисциплин за 2009/2010 учебный год


Страницы Харьковской цивилистики : в 3 ч. Ч. 1 : История развития кафедры гражданско-правовых дисциплин ХНУ имени В.Н.Каразина; Ч. 2 : Лучшие работы кафедры гражданско-правовых дисциплин за 2009/2010 учебный год / Харьк. нац. ун-т им. В.Н.Каразина, Юрид. фак., Каф. гражд.-правовых дисциплин. – Х. : ХНУ, 2010. – 215 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

Предлагаемое издание посвящено 250-летию создания и 5-летию возрождения кафедры гражданско-правовых дисциплин Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина. В нём освещена история становления и развития кафедры в дореволюционный и современный периоды, а также представлены лучшие научные работы кафедры в различных номинациях за 2009/2010 учебный год.
Издание адресовано всем, кто интересуется историей Харьковского университета, историей развития науки гражданского права и современной жизнью кафедры гражданско-правовых дисциплин юридического факультета ХНУ им. В.Н.Каразина.

 

В цьому розділі також

Сергей Посохов | Университет и город в Российской империи (вторая половина XVIII – первая половина ХIX вв.)
Володимир Маслійчук | Здобутки та ілюзії. Освітні ініціативи на Лівобережній та Слобідській Україні другої половини ХVІІІ – початку ХІХ ст.
 | Universities, academies & colleges of the Kharkov region = Вищі навчальні заклади Харківщини
 | Почесні члени Харківського університету
Людмила  Зеленська | Учена рада університету: історія, теорія, досвід
 | Крок у майбутнє: 2011–2015 роки
Олена Друганова | Внесок інтелігенції Слобідського краю у розвиток національної освіти (історико-педагогічний аспект)
Леонид Товажнянский | Политех сегодня
 | Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. Музей природи
 | Анатолий Николаевич Туренко. Ученый. Новатор. Руководитель
 | Віват, Академіє!
 | Національний фармацевтичний університет: новітня історія

Copyright © ХОУНБ, 2001-2021   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16