| Андрій Михайлович Холодов

Андрій Михайлович Холодов


Андрій Михайлович Холодов / Харк. нац. автомоб.-дорож. ун-т. – Х. : ХНАДУ, 2010. – 73 с. – (Біографія та бібліографія вчених ХНАДУ [ХАДІ]).

 

Розділ: Освіта

 

 

В книзі розповідається про життєвий шлях, науково-педагогічну та творчу діяльність доктора технічних наук, професора Холодова Андрія Михайловича (1916–2000 рр.).
До 80-річчя ХНАДУ.

 

В цьому розділі також

 | Національний фармацевтичний університет
Валерий Скирда | Археологічна наука в Харківському університеті (1805–1920 рр.)
 | Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Вип. 1
Дмитро Багалій | Вибрані праці : Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам)
Владимир Рыжий | Из истории механико-математического факультета Харьковского университета
 | Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
 | Становлення та розвиток фізичного виховання і спорту в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого
Олена Друганова | Внесок інтелігенції Слобідського краю у розвиток національної освіти (історико-педагогічний аспект)
Василий Таций | Времена жизни
 | Професори Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Юлія Кісельова | Становлення та розвиток історіографії в Імператорському Харківському університеті
Марія Рижкова | Освіта жінок у Харківській губернії: історико-педагогічний аспект

Copyright © ХОУНБ, 2001-2022   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16