Людмила  Зеленська | Учена рада університету: історія, теорія, досвід

Людмила Зеленська

Учена рада університету: історія, теорія, досвід


Зеленська Л.Д. Учена рада університету: історія, теорія, досвід / Л.Д.Зеленська ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Х. : ХНАДУ, 2011. – 477 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

У монографії на основі широкої джерельної бази здійснено ретроспективний логіко-системний аналіз ґенези діяльності вчених рад в зарубіжній і вітчизняній системах університетської освіти; обґрунтовано етапи та виявлено провідні тенденції діяльності вчених рад університетів України ХІХ ст.; охарактеризовано нормативно-правове забезпечення та узагальнено досвід реалізації покладених на них функцій.
Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів – усіх, кого цікавлять питання становлення й розвитку університетської освіти в Україні.

 

В цьому розділі також

 | Харківський університет і українська культура
Юлія Кісельова | Становлення та розвиток історіографії в Імператорському Харківському університеті
 | Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Вип. 1
 | Кафедра промышленной и биомедицинской электроники НТУ «ХПИ»
Ольга Васильківська | Анатолій Миколайович Туренко: шлях до успіху
Віль Бакіров | Університет і суспільство
Володимир Маслійчук | Здобутки та ілюзії. Освітні ініціативи на Лівобережній та Слобідській Україні другої половини ХVІІІ – початку ХІХ ст.
 | Харківська державна академія культури
 | Харківська держана академія міського господарства
 | Віват, Академіє!
 | Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв
 | Get talking!

Copyright © ХОУНБ, 2001-2023   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16