Людмила  Зеленська | Учена рада університету: історія, теорія, досвід

Людмила Зеленська

Учена рада університету: історія, теорія, досвід


Зеленська Л.Д. Учена рада університету: історія, теорія, досвід / Л.Д.Зеленська ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Х. : ХНАДУ, 2011. – 477 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

У монографії на основі широкої джерельної бази здійснено ретроспективний логіко-системний аналіз ґенези діяльності вчених рад в зарубіжній і вітчизняній системах університетської освіти; обґрунтовано етапи та виявлено провідні тенденції діяльності вчених рад університетів України ХІХ ст.; охарактеризовано нормативно-правове забезпечення та узагальнено досвід реалізації покладених на них функцій.
Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів – усіх, кого цікавлять питання становлення й розвитку університетської освіти в Україні.

 

В цьому розділі також

Павел Берзин | Харьковская школа уголовного права (1804–1919)
 | Защитникам Отечества и мира… : кн. воспоминаний. Т. 2
Дмитрий Журило | Становление и развитие Харьковского технологического института в конце XIX – начале XX веков
 | Віват, Академіє! Вип. 8 (2017–2018)
 | Харківська державна академія дизайну і мистецтв
 | Еліта держави – видатні випускники Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 | Харківський університет (1917–1941 рр.) у спогадах його викладачів та вихованців
 | Становлення та розвиток фізичного виховання і спорту в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого
 | Греческие рукописи из собрания Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина
 | Професори Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Дмитро Багалій | Вибрані праці : Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам)
Сергей Посохов | Университет и город в Российской империи (вторая половина XVIII – первая половина ХIX вв.)

Copyright © ХОУНБ, 2001-2022   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16