Людмила  Зеленська | Учена рада університету: історія, теорія, досвід

Людмила Зеленська

Учена рада університету: історія, теорія, досвід


Зеленська Л.Д. Учена рада університету: історія, теорія, досвід / Л.Д.Зеленська ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Х. : ХНАДУ, 2011. – 477 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

У монографії на основі широкої джерельної бази здійснено ретроспективний логіко-системний аналіз ґенези діяльності вчених рад в зарубіжній і вітчизняній системах університетської освіти; обґрунтовано етапи та виявлено провідні тенденції діяльності вчених рад університетів України ХІХ ст.; охарактеризовано нормативно-правове забезпечення та узагальнено досвід реалізації покладених на них функцій.
Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів – усіх, кого цікавлять питання становлення й розвитку університетської освіти в Україні.

 

В цьому розділі також

Сергей Посохов | Университет и город в Российской империи (вторая половина XVIII – первая половина ХIX вв.)
 | Вісник Харківської державної академії культури. Вип. 56
 | Іван Олексійович Романенко – життєвий та науковий шлях
 | Еліта держави – видатні випускники Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 | Провідні вчені Харківського національного економічного університету
 | Музейная педагогика в действии. Кн. 2 : Роль вузовских музеев в формировании и развитии культурно-образовательной среды
Михаил Бондаренко | Мои университеты сквозь годы и расстояния
Леонид  Товажнянский | Политехнический – моя судьба, мой мир, моя жизнь
 | Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Вип. 1
Юлія Кісельова | Становлення та розвиток історіографії в Імператорському Харківському університеті
 | Динамика полета и управления: 50 лет в ХПИ
 | Національний фармацевтичний університет: новітня історія

Copyright © ХОУНБ, 2001-2023   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16