| Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали ІІІ наук.-іст. конф., 7-8 груд. 2017 р.

Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали ІІІ наук.-іст. конф., 7-8 груд. 2017 р.


Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали ІІІ наук.-іст. конф., 7-8 груд. 2017 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2018. – 147 с. : іл.

 

Розділ: Освіта

 

 

У збірнику представлено науково-історичні дослідження зі спадщини ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, а саме: його історії, внеску видатних особистостей навчального закладу в його розбудову й розвиток науки про міське господарство, містобудування, культуру, історію країни.
Матеріали подано у форматі статей-нарисів з використанням ілюстрацій, історичних матеріалів з архівних фондів Музейного комплексу й архіву ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, з державних архівів, музеїв, бібліотек.
Видання призначено для студентів, аспірантів, випускників, викладачів, співробітників університету, дослідників історії вищої освіти, міського господарства й містобудування України.

 

В цьому розділі також

Михаил Бондаренко | Мои университеты сквозь годы и расстояния
Амфиан Лебедев | Харьковский коллегиум как просветительный центр Слободской Украины до учреждения в Харькове университета
 | Крок у майбутнє: 2011–2015 роки
 | Віват, Академіє!
 | Анатолий Николаевич Туренко. Ученый. Новатор. Руководитель
Василий Таций | Времена жизни
Владимир Куклин | Камни преткновения
 | Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. пр. Вип. 38.
 | Харківський історіографічний збірник. Вип. 13
Алексей Чурилов | Взгляд сквозь годы: помнить и дружить!
Евгений Пугач | О Харьковском университете, его делах и людях во второй половине ХХ – в начале ХХІ века
 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 1804–2014

Copyright © ХОУНБ, 2001-2022   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16