| Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали ІІІ наук.-іст. конф., 7-8 груд. 2017 р.

Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали ІІІ наук.-іст. конф., 7-8 груд. 2017 р.


Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали ІІІ наук.-іст. конф., 7-8 груд. 2017 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2018. – 147 с. : іл.

 

Розділ: Освіта

 

 

У збірнику представлено науково-історичні дослідження зі спадщини ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, а саме: його історії, внеску видатних особистостей навчального закладу в його розбудову й розвиток науки про міське господарство, містобудування, культуру, історію країни.
Матеріали подано у форматі статей-нарисів з використанням ілюстрацій, історичних матеріалів з архівних фондів Музейного комплексу й архіву ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, з державних архівів, музеїв, бібліотек.
Видання призначено для студентів, аспірантів, випускників, викладачів, співробітників університету, дослідників історії вищої освіти, міського господарства й містобудування України.

 

В цьому розділі також

Николай Олейник | Единожды избранный путь
Людмила Зеленська | Рада факультету: історія та сучасність
 | Становлення та розвиток фізичного виховання і спорту в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого
Дмитро Багалій | Вибрані праці : Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам)
 | Кафедра історії педагогіки та порівняльної педагогіки (минуле, сучасне, майбутнє)
 | Греческие рукописи из собрания Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина
Милица Лапина | Университет в моей жизни
Дмитрий Журило | Становление и развитие Харьковского технологического института в конце XIX – начале XX веков
Людмила  Зеленська | Учена рада університету: історія, теорія, досвід
 | Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина. Экономический факультет за 80 лет со дня основания
 | Економічна наука в Харківському університеті
 | Провідні вчені Харківського національного економічного університету

Copyright © ХОУНБ, 2001-2023   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16