| Страницы Харьковской цивилистики. Ч. 3 : Доктора Харьковской цивилистической школы

Страницы Харьковской цивилистики. Ч. 3 : Доктора Харьковской цивилистической школы


Страницы Харьковской цивилистики : в 3 ч. Ч. 3 : Доктора Харьковской цивилистической школы / Харьк. нац. ун-т им. В.Н.Каразина, Юрид. фак., Каф. гражд.-правовых дисциплин. – Х. : ХНУ, 2010. – 359 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

Предлагаемое издание является логическим продолжением первой книги, посвященной истории становления и развития кафедры гражданско-правовых дисциплин ХНУ им. В.Н.Каразина. Вниманию читателей представлены работы докторов харьковской цивилистической школы трех периодов: дореволюционного, советского и современного.
Издание адресовано всем, кто интересуется историей Харьковского университета, историей развития науки гражданского права и современной жизнью кафедры гражданско-правовых дисциплин юридического факультета ХНУ им. В.Н.Каразина.

 

В цьому розділі також

 | Віват, Академіє! Вип. 8 (2017–2018)
 | Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв
 | Студенческие строительные отряды: вчера, сегодня, завтра
Анна Троцко | Теорія та практика організації розвивального навчання молодших школярів на Харківщині (60-90-х рр. ХХ ст.)
 | Кафедра інформаційних управляючих систем Харківського національного університету радіотехніки
 | Харківська державна академія культури
Сергей Посохов | Университет и город в Российской империи (вторая половина XVIII – первая половина ХIX вв.)
 | Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. пр. Вип. 38.
Олена Друганова | Внесок інтелігенції Слобідського краю у розвиток національної освіти (історико-педагогічний аспект)
Дмитро Багалій | Вибрані праці : Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам)
 | Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Вип. 1
 | Професори Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Copyright © ХОУНБ, 2001-2023   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16