Олена Друганова | Внесок інтелігенції Слобідського краю у розвиток національної освіти (історико-педагогічний аспект)

Олена Друганова

Внесок інтелігенції Слобідського краю у розвиток національної освіти (історико-педагогічний аспект)


Друганова О.М. Внесок інтелігенції Слобідського краю у розвиток національної освіти (історико-педагогічний аспект) : монографія / О.М.Друганова, І.І.Мартиненко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків : ХНАДУ, 2015. – 210 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

У монографії на основі аналізу широкої джерельної бази проаналізовано соціально-педагогічні передумови розвитку проблеми національної освіти учнівської молоді; визначено внесок прогресивної педагогічної громадськості ХІХ ст. у розробку теоретичних засад національної освіти. Обґрунтовано та охарактеризовано досвід діяльності передової інтелігенції Слобожанщини, яка значно вплинула на упровадження ідеї національної освіти у практику вітчизняного шкільництва у визначених хронологічних межах; виділено та проаналізовано його основні форми та напрямки.
Монографія адресована науковцям, викладачам, аспірантам, студентам та всім тим, кого цікавить історико-педагогічна наука.

 

В цьому розділі також

 | Харківська державна академія культури
 | Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв
 | Universities, academies & colleges of the Kharkov region = Вищі навчальні заклади Харківщини
Василий Таций | Времена жизни
Дмитрий Журило | Становление и развитие Харьковского технологического института в конце XIX – начале XX веков
Людмила Зеленська | Рада факультету: історія та сучасність
Володимир Кривобок | У кожного своя доля
 | Страницы Харьковской цивилистики. Ч. 3 : Доктора Харьковской цивилистической школы
 | Економічна наука в Харківському університеті
Леонид  Товажнянский | Политехнический – моя судьба, мой мир, моя жизнь
 | Кафедра українознавства ХНАДУ: крізь призму часу
Михаил Бондаренко | Мои университеты сквозь годы и расстояния

Copyright © ХОУНБ, 2001-2023   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16