Олена Друганова | Внесок інтелігенції Слобідського краю у розвиток національної освіти (історико-педагогічний аспект)

Олена Друганова

Внесок інтелігенції Слобідського краю у розвиток національної освіти (історико-педагогічний аспект)


Друганова О.М. Внесок інтелігенції Слобідського краю у розвиток національної освіти (історико-педагогічний аспект) : монографія / О.М.Друганова, І.І.Мартиненко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків : ХНАДУ, 2015. – 210 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

У монографії на основі аналізу широкої джерельної бази проаналізовано соціально-педагогічні передумови розвитку проблеми національної освіти учнівської молоді; визначено внесок прогресивної педагогічної громадськості ХІХ ст. у розробку теоретичних засад національної освіти. Обґрунтовано та охарактеризовано досвід діяльності передової інтелігенції Слобожанщини, яка значно вплинула на упровадження ідеї національної освіти у практику вітчизняного шкільництва у визначених хронологічних межах; виділено та проаналізовано його основні форми та напрямки.
Монографія адресована науковцям, викладачам, аспірантам, студентам та всім тим, кого цікавить історико-педагогічна наука.

 

В цьому розділі також

Марія Рижкова | Освіта жінок у Харківській губернії: історико-педагогічний аспект
 | Былое
 | Національний фармацевтичний університет: новітня історія
Дмитро Багалій | Вибрані праці : Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам)
 | Образовательный потенциал Харьковщины
 | Харківський університет (1917–1941 рр.) у спогадах його викладачів та вихованців
Павел Берзин | Харьковская школа уголовного права (1804–1919)
 | Становлення та розвиток фізичного виховання і спорту в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого
Олександр Чувпило | Розвиток сходознавства в Харківському університеті (1805–2015 рр.)
 | Наукові школи Української інженерно-педагогічної академії
 | Харківська державна академія дизайну і мистецтв
 | Кафедра промышленной и биомедицинской электроники НТУ «ХПИ»

Copyright © ХОУНБ, 2001-2022   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16