| Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П.Василенка = Kharkiv Petro Vasylenko National Technikal University of Agriculture

Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П.Василенка = Kharkiv Petro Vasylenko National Technikal University of Agriculture


Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П.Василенка = Kharkiv Petro Vasylenko National Technikal University of Agriculture / М-во аграр. політики України. – Харків : ХНТУСГ, 2006. – 112 с. : іл. – Текст парал.: укр., англ.

 

Розділ: Освіта

 

 

Видання підготовлено на честь 75-річного ювілею університету.
Історія навчального закладу почалася у 1930 році. Видання знайомить із історією розвитку університету, також представлена його структура та кадровий склад, розкривається освітня діяльність та досягнення вишу.

 

В цьому розділі також

Евгений Пугач | О Харьковском университете, его делах и людях во второй половине ХХ – в начале ХХІ века
 | Економічна наука в Харківському університеті
 | Компетентнісний підхід у вищій школі. Теорія та практика
 | Харківський університет (1917–1941 рр.) у спогадах його викладачів та вихованців
 | Стратегия гуманизма : (из опыта работы научно-учебного комплекса НТУ “ХПИ” – ХГУ “НУА”)
 | Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв
Василий Таций | Времена жизни
 | Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали ІІІ наук.-іст. конф., 7-8 груд. 2017 р.
 | ІІ Всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій народ»
 | Національний фармацевтичний університет: новітня історія
Юлія Кісельова | Становлення та розвиток історіографії в Імператорському Харківському університеті
 | Харківській державній зооветеринарній академії – 160 років

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16