| Економічна наука в Харківському університеті

Економічна наука в Харківському університеті


Економічна наука в Харківському університеті : колектив. монографія / Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Вид. 2-ге, перероб. та допов. – Харків : ХНУ, 2013. – 371 с. : портр.

 

Розділ: Освіта

 

 

У монографії висвітлено питання розвитку економічної науки в Харківському університеті. Робота присвячена знаменній даті університету – його 210-річчю, святкування якого відбудеться у 2014 році.
У 2013 році відзначає 80-річний ювілей і один із його провідних факультетів – економічний. Саме він є продовжувачем традицій розвитку економічної науки, що була започаткована ще в імператорському університеті.
Історичний аспект погляду в монографії щільно переплітається з логічним. Економічну теорію і практику представлено відомостями про видатних вчених, які здійснили значний внесок у розвиток вітчизняної та світової економічної думки.
Монографія розрахована на широке коло вчених, викладачів, наукових працівників, студентів, які вивчають історію економічних наук, економічну науку в цілому.

 

В цьому розділі також

 | Харьковская физико-математическая школа (лицей) N 27
 | Греческие рукописи из собрания Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина
 | На алтарь призвания: очерки о пед. династиях Харьковщины
 | Кафедра українознавства ХНАДУ: крізь призму часу
 | Віват, Академіє! Вип. 8 (2017–2018)
 | Національний фармацевтичний університет: новітня історія
 | Образовательный потенциал Харьковщины
 | Крок у майбутнє: 2011–2015 роки
 | Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали І наук.-іст. конф., 2-4 груд. 2015 р.
 | Харківський університет (1917–1941 рр.) у спогадах його викладачів та вихованців
 | Харківська державна академія дизайну і мистецтв
 | Андрій Михайлович Холодов

Copyright © ХОУНБ, 2001-2021   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16