| Вісник Харківської державної академії культури. Вип. 56

Вісник Харківської державної академії культури. Вип. 56


Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури ; за заг. ред. В.М.Шейка. – Харків : ХДАК, 2019. – Вип. 56. – 208 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

У науковому збірнику розглядаються методологічні, історичні, теоретичні, методичні й організаційні проблеми інформаційної діяльності; сучасні тенденції розвитку інформатики та наук соціально-комунікаційного циклу.
Для науковців, викладачів, аспірантів, докторантів, працівників сфер інформаційної та соціально-комунікаційної діяльності.

 

В цьому розділі також

Станислав Артюх | История Украинской инженерно-педагогической академии
Василий Таций | Времена жизни
 | Былое
 | Студенческие строительные отряды: вчера, сегодня, завтра
Леонид  Товажнянский | Политехнический – моя судьба, мой мир, моя жизнь
 | Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. пр. Вип. 38.
 | Науковий простір валеологічної школи Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна та її керівника – доктора біологічних наук, професора М.С.Гончаренко
 | Дорогу осилит идущий...
 | Національний фармацевтичний університет
 | Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” : історія розвитку, 1885–2010
 | Почесні члени Харківського університету
 | ІІ Всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій народ»

Copyright © ХОУНБ, 2001-2021   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16