| Вісник Харківської державної академії культури. Вип. 56

Вісник Харківської державної академії культури. Вип. 56


Вісник Харківської державної академії культури. Вип. 56 : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури ; за заг. ред. В.М.Шейка. – Харків : ХДАК, 2019. – 208 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

У науковому збірнику розглядаються методологічні, історичні, теоретичні, методичні й організаційні проблеми інформаційної діяльності; сучасні тенденції розвитку інформатики та наук соціально-комунікаційного циклу.
Для науковців, викладачів, аспірантів, докторантів, працівників сфер інформаційної та соціально-комунікаційної діяльності.

 

В цьому розділі також

 | ІІ Всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій народ»
 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 1804–2014
 | Еліта держави – видатні випускники Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 | Вірність професії
 | Харківський університет (1917–1941 рр.) у спогадах його викладачів та вихованців
 | Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв
Сергей Посохов | Университет и город в Российской империи (вторая половина XVIII – первая половина ХIX вв.)
Алексей Чурилов | Взгляд сквозь годы: помнить и дружить!
Василь Тацій | Вибранні статті, виступи, інтерв’ю (2009–2014)
Дмитро Багалій | Вибрані праці : Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам)
 | Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали І наук.-іст. конф., 2-4 груд. 2015 р.
 | Харківська державна академія культури

Copyright © ХОУНБ, 2001-2023   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16