Станислав Артюх | История Украинской инженерно-педагогической академии

Станислав Артюх

История Украинской инженерно-педагогической академии


Артюх С.Ф. История Украинской инженерно-педагогической академии / С.Ф.Артюх. – Х. : Прапор, 2007. – 352 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

Эта монография является первой попыткой систематического изложения истории академии за 50 лет её существования. Книга состоит из 2 частей: в первой части нашли отражения события, связанные с жизнью академии в целом, а во второй приводятся краткие описания истории отдельных структурных подразделений вуза до 2007 г. включительно.

 

В цьому розділі також

 | Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. пр. Вип. 38.
 | Харківський університет (1917–1941 рр.) у спогадах його викладачів та вихованців
Дмитро Багалій | Вибрані праці : Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам)
 | Universities, academies & colleges of the Kharkov region = Вищі навчальні заклади Харківщини
 | Історія кафедри романської філології та перекладу
 | Харківська держана академія міського господарства
 | Становлення та розвиток фізичного виховання і спорту в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого
 | Еліта держави – видатні випускники Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 | Харківський університет і українська культура
 | Харківській державній зооветеринарній академії – 160 років
Марія Рижкова | Освіта жінок у Харківській губернії: історико-педагогічний аспект
Дмитрий Журило | Становление и развитие Харьковского технологического института в конце XIX – начале XX веков

Copyright © ХОУНБ, 2001-2021   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16