| Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали ІІ наук.-іст. конф., 15-16 груд. 2016 р.

Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали ІІ наук.-іст. конф., 15-16 груд. 2016 р.


Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали ІІ наук.-іст. конф., 15-16 груд. 2016 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2017. – 168 с. : іл.

 

Розділ: Освіта

 

 

У збірнику представлено науково-історичні дослідження зі спадщини ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, а саме: його історії, внеску видатних особистостей навчального закладу в його розбудову і розвиток науки про міське господарство, містобудування, культуру, історію країни.
Матеріали подано у форматі статей-нарисів з використанням ілюстрацій, історичних матеріалів з архівних фондів Музейного комплексу й архіву ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, з державних архівів, музеїв, бібліотек.
Видання призначено для студентів, аспірантів, випускників, викладачів, співробітників університету, дослідників історії вищої освіти, міського господарства й містобудування України.

 

В цьому розділі також

 | Віват, Академіє! Вип. 8 (2017–2018)
Валерий Скирда | Археологічна наука в Харківському університеті (1805–1920 рр.)
Сергей Посохов | Университет и город в Российской империи (вторая половина XVIII – первая половина ХIX вв.)
Леонид Товажнянский | Политех сегодня
Василь Тацій | Вибранні статті, виступи, інтерв’ю (2009–2014)
 | Харківський історіографічний збірник. Вип. 13
 | Іван Олексійович Романенко – життєвий та науковий шлях
 | Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” : історія розвитку, 1885–2010
Людмила  Зеленська | Учена рада університету: історія, теорія, досвід
 | Харківський університет (1917–1941 рр.) у спогадах його викладачів та вихованців
Ольга Васильківська | Анатолій Миколайович Туренко: шлях до успіху
Олександр Чувпило | Розвиток сходознавства в Харківському університеті (1805–2015 рр.)

Copyright © ХОУНБ, 2001-2023   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16