| Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес

Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес


Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес : тези доп. Міжнар. наук.-теорет. конф. студ. і аспірантів (Харків, 4-5 квіт. 2012 р.) : у 3 ч. Ч. 3 / Нац. техн. ун-т “Харк. політехн. ін-т”. – Х. : НТУ ХПІ, 2012. – 245 с.

 

Розділ: Наука

 

 

Видання збірника започатковує традицію щорічної публікації матеріалів Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів і аспірантів.
Адресовано всім тим, хто досліджує актуальні гуманітарні та соціально-економічні проблеми сучасного суспільства.

 

В цьому розділі також

Олена Тверитникова | Зародження і розвиток науково-технічної школи електротехніки професора П.П.Копняєва (1885–1950 рр.)
 | Служение ветеринарной науке : (страницы истории ИЭКВМ. 1922–2001 гг.)
 | Партнёрство ради будущего
 | Наши звездные годы. 1930–1996 гг.
Юрий Фрейман | Четыре интервью = Four interviews
 | Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Харківська область
 | Гипрококс: история и современность
 | Радиоастрономический институт НАН Украины. 25 лет
Феликс Андреев | Харьковская научная школа защиты импульсных РЛС от маскирующих пассивных помех
 | Академик Сергей Владимирович Пелетминский
 | Факультет соціально-гуманітарних технологій НТУ «ХПІ». Історія. Досягнення. Перспективи
 | Член-корреспондент НАН Украины Виталий Валентинович Слезов

Copyright © ХОУНБ, 2001-2021   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16