| Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв

Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв


Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : зб. наук. пр. / за ред. Є.Котляра ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків : ХДАДМ, 2020. – Вип. 3. – 136 с. : іл.

 

Розділ: Освіта

 

 

У збірнику публікуються матеріали наукових досліджень з історії, теорії та міждисциплінарного дискурсу в галузі образотворчого мистецтва й дизайну, наукові рецензії на монографії, на каталоги художніх проєктів та навчальні посібники. Вісник запрошує академічних науковців, пошукачів учених ступенів і звань та звертається до дослідників, викладачів і студентів з образотворчого мистецтва, візуальної культури й дизайну.

 

В цьому розділі також

 | Кафедра інформаційних управляючих систем Харківського національного університету радіотехніки
 | На алтарь призвания: очерки о пед. династиях Харьковщины
Владимир Рыжий | Из истории механико-математического факультета Харьковского университета
 | Кафедра промышленной и биомедицинской электроники НТУ «ХПИ»
 | Компетентнісний підхід у вищій школі. Теорія та практика
Анна Троцко | Теорія та практика організації розвивального навчання молодших школярів на Харківщині (60-90-х рр. ХХ ст.)
 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 1804–2014
 | Харківський історіографічний збірник. Вип. 13
 | Віват, Академіє! Вип. 8 (2017–2018)
Владимир Куклин | Камни преткновения
Алексей Чурилов | Взгляд сквозь годы: помнить и дружить!
Милица Лапина | Университет в моей жизни

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16