| Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв

Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв


Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : зб. наук. пр. / за ред. Є.Котляра ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків : ХДАДМ, 2020. – Вип. 3. – 136 с. : іл.

 

Розділ: Освіта

 

 

У збірнику публікуються матеріали наукових досліджень з історії, теорії та міждисциплінарного дискурсу в галузі образотворчого мистецтва й дизайну, наукові рецензії на монографії, на каталоги художніх проєктів та навчальні посібники. Вісник запрошує академічних науковців, пошукачів учених ступенів і звань та звертається до дослідників, викладачів і студентів з образотворчого мистецтва, візуальної культури й дизайну.

 

В цьому розділі також

 | Провідні вчені Харківського національного економічного університету
Евгений Пугач | О Харьковском университете, его делах и людях во второй половине ХХ – в начале ХХІ века
Віль Бакіров | Університет і суспільство
 | Харківський університет і література
 | Студенческие строительные отряды: вчера, сегодня, завтра
Людмила  Зеленська | Учена рада університету: історія, теорія, досвід
 | Іван Олексійович Романенко – життєвий та науковий шлях
 | Харківській державній зооветеринарній академії – 160 років
 | Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
 | Наукові школи Української інженерно-педагогічної академії
 | Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали І наук.-іст. конф., 2-4 груд. 2015 р.
Марія Рижкова | Освіта жінок у Харківській губернії: історико-педагогічний аспект

Copyright © ХОУНБ, 2001-2021   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16