| Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв

Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв


Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : зб. наук. пр. / за ред. Є.Котляра ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків : ХДАДМ, 2020. – Вип. 3. – 136 с. : іл.

 

Розділ: Освіта

 

 

У збірнику публікуються матеріали наукових досліджень з історії, теорії та міждисциплінарного дискурсу в галузі образотворчого мистецтва й дизайну, наукові рецензії на монографії, на каталоги художніх проєктів та навчальні посібники. Вісник запрошує академічних науковців, пошукачів учених ступенів і звань та звертається до дослідників, викладачів і студентів з образотворчого мистецтва, візуальної культури й дизайну.

 

В цьому розділі також

 | Економічна наука в Харківському університеті
Михаил Бондаренко | Мои университеты сквозь годы и расстояния
 | Харківська держана академія міського господарства
Сергей Посохов | Университет и город в Российской империи (вторая половина XVIII – первая половина ХIX вв.)
 | Професори Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
 | Защитникам Отечества и мира… : кн. воспоминаний. Т. 2
 | Харківський інститут інженерів комунального будівництва. 1941–1945
Олександр Чувпило | Розвиток сходознавства в Харківському університеті (1805–2015 рр.)
 | Universities, academies & colleges of the Kharkov region = Вищі навчальні заклади Харківщини
Олена Друганова | Внесок інтелігенції Слобідського краю у розвиток національної освіти (історико-педагогічний аспект)
 | Віват, Академіє!
Василь Тацій | Вибранні статті, виступи, інтерв’ю (2009–2014)

Copyright © ХОУНБ, 2001-2022   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16