| Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв

Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв


Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : зб. наук. пр. / за ред. Є.Котляра ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків : ХДАДМ, 2021. – Вип. 1. – 128 с. : іл.

 

Розділ: Освіта

 

 

У збірнику публікуються матеріали наукових досліджень з історії, теорії та міждисциплінарного дискурсу в галузі образотворчого мистецтва й дизайну, наукові рецензії на монографії, на каталоги художніх проєктів та навчальні посібники. Вісник запрошує академічних науковців, пошукачів учених ступенів і звань та звертається до дослідників, викладачів і студентів з образотворчого мистецтва, візуальної культури й дизайну.

 

В цьому розділі також

 | Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали І наук.-іст. конф., 2-4 груд. 2015 р.
 | Кафедра історії педагогіки та порівняльної педагогіки (минуле, сучасне, майбутнє)
 | Іван Олексійович Романенко – життєвий та науковий шлях
Евгений Пугач | О Харьковском университете, его делах и людях во второй половине ХХ – в начале ХХІ века
 | Історія Зміївського ліцею № 1 ім. З.К.Слюсаренка
 | Національний фармацевтичний університет: новітня історія
 | Вірність професії
 | Харківський інститут інженерів комунального будівництва. 1941–1945
Леонид Товажнянский | Политех сегодня
 | Науковий простір валеологічної школи Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна та її керівника – доктора біологічних наук, професора М.С.Гончаренко
 | Кафедра промышленной и биомедицинской электроники НТУ «ХПИ»
 | На алтарь призвания: очерки о пед. династиях Харьковщины

Copyright © ХОУНБ, 2001-2021   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16