| Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Вип. 1

Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Вип. 1


Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Вип. 1 : зб. наук. пр. / за ред. Є.Котляра ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків : ХДАДМ, 2021. – 128 с. : іл.

 

Розділ: Освіта

 

 

У збірнику публікуються матеріали наукових досліджень з історії, теорії та міждисциплінарного дискурсу в галузі образотворчого мистецтва й дизайну, наукові рецензії на монографії, на каталоги художніх проєктів та навчальні посібники. Вісник запрошує академічних науковців, пошукачів учених ступенів і звань та звертається до дослідників, викладачів і студентів з образотворчого мистецтва, візуальної культури й дизайну.

 

В цьому розділі також

 | Еліта держави – видатні випускники Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 | Харківська державна академія дизайну і мистецтв
 | Наукові школи Української інженерно-педагогічної академії
Ольга Васильківська | Анатолій Миколайович Туренко: шлях до успіху
Леонид  Товажнянский | Политехнический – моя судьба, мой мир, моя жизнь
 | На алтарь призвания: очерки о пед. династиях Харьковщины
 | Харківській державній зооветеринарній академії – 160 років
Людмила Зеленська | Рада факультету: історія та сучасність
Дмитрий Журило | Становление и развитие Харьковского технологического института в конце XIX – начале XX веков
 | Защитникам Отечества и мира… : кн. воспоминаний. Т. 2
 | Іван Олексійович Романенко – життєвий та науковий шлях
Евгений Пугач | О Харьковском университете, его делах и людях во второй половине ХХ – в начале ХХІ века

Copyright © ХОУНБ, 2001-2023   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16