| Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Вип. 1

Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Вип. 1


Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Вип. 1 : зб. наук. пр. / за ред. Є.Котляра ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків : ХДАДМ, 2021. – 128 с. : іл.

 

Розділ: Освіта

 

 

У збірнику публікуються матеріали наукових досліджень з історії, теорії та міждисциплінарного дискурсу в галузі образотворчого мистецтва й дизайну, наукові рецензії на монографії, на каталоги художніх проєктів та навчальні посібники. Вісник запрошує академічних науковців, пошукачів учених ступенів і звань та звертається до дослідників, викладачів і студентів з образотворчого мистецтва, візуальної культури й дизайну.

 

В цьому розділі також

Людмила  Зеленська | Учена рада університету: історія, теорія, досвід
 | Харківська державна академія культури: до 80-річчя з дня заснування
 | Провідні вчені Харківського національного економічного університету
 | Защитникам Отечества и мира : кн. воспоминаний. Т. 1
 | Харківський університет і література
 | Кафедра українознавства ХНАДУ: крізь призму часу
Олександр Чувпило | Розвиток сходознавства в Харківському університеті (1805–2015 рр.)
 | Національний фармацевтичний університет
 | Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали ІІ наук.-іст. конф., 15-16 груд. 2016 р.
 | Радиофизический факультет за 60 лет со дня основания
 | Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали ІІІ наук.-іст. конф., 7-8 груд. 2017 р.
Владимир Рыжий | Из истории механико-математического факультета Харьковского университета

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16