| Національний фармацевтичний університет: новітня історія

Національний фармацевтичний університет: новітня історія


Національний фармацевтичний університет: новітня історія : монографія / Нац. фармац. ун-т ; за ред. В.П.Черних. – Харків : Золоті сторінки, 2016. – 568 с. : іл. – (До VІІІ Нац. з’їзду фармацевтів України).

 

Розділ: Освіта

 

 

У виданні висвітлено сторінки розвитку університету та його сьогодення (навчальна, виховна, міжнародна та науково-дослідна діяльність); надана інформація про освітньо-науково-методичні підрозділи (навчальний відділ, науково-методичну лабораторію з питань освіти, відділ практики та працевлаштування, Наукову бібліотеку), центри (міжнародних зв’язків, видавничій, комп’ютерний, дистанційних технологій навчання), навчально-наукові, адміністративно-управлінські, навчально-допоміжні та інші структурні підрозділи, покликані забезпечувати подальший розвиток різнопланового життя університету; окремо представлені факультети, Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, Коледж НФаУ.
Опис розвитку кожного підрозділу містить здобутки усіх співробітників – від керівника до аспіранта, тих, хто творив і творить історію, пов’язав на певному етапі своє життя з фармацією та її флагманом – Національним фармацевтичним університетом.
Для викладачів, науковців, фахівців, студентів та широкого кола читачів.

 

В цьому розділі також

Людмила  Зеленська | Учена рада університету: історія, теорія, досвід
 | Машиностроительный факультет. 125 лет в составе ХПИ
Станислав Артюх | История Украинской инженерно-педагогической академии
Владимир Куклин | Камни преткновения
 | Вісник Харківської державної академії культури. Вип. 56
 | Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. пр. Вип. 38.
 | Харківський університет і українська культура
 | Харківській державній зооветеринарній академії – 160 років
 | Професори Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
 | Анатолий Николаевич Туренко. Ученый. Новатор. Руководитель
 | Національний фармацевтичний університет: здобутки і плани, 2009/2010–2010/2011
 | Віват, Академіє!

Copyright © ХОУНБ, 2001-2022   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16