| Наукові школи Української інженерно-педагогічної академії

Наукові школи Української інженерно-педагогічної академії


Наукові школи Української інженерно-педагогічної академії / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : УІПА, 2011. – 152 с. : іл.

 

Розділ: Освіта

 

 

Книга є науковим, біографічним виданням, яке містить довідкову інформацію про наукові школи вчених, які працюють або працювали в Українській інженерно-педагогічній академії. У книзі представлені біографічні дані засновників і теперішніх керівників наукових шкіл, відомості про напрями роботи, основні наукові здобутки та представників цих шкіл.

 

В цьому розділі також

 | Universities, academies & colleges of the Kharkov region = Вищі навчальні заклади Харківщини
 | Харківський інститут інженерів комунального будівництва. 1941–1945
Олена Друганова | Внесок інтелігенції Слобідського краю у розвиток національної освіти (історико-педагогічний аспект)
Дмитро Багалій | Вибрані праці : Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам)
 | Еліта держави – видатні випускники Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
Леонид Товажнянский | Политех сегодня
Евгений Пугач | О Харьковском университете, его делах и людях во второй половине ХХ – в начале ХХІ века
 | Образовательный потенциал Харьковщины
 | Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. Музей природи
 | Харківська держана академія міського господарства
 | Національний фармацевтичний університет
Дмитрий Журило | Становление и развитие Харьковского технологического института в конце XIX – начале XX веков

Copyright © ХОУНБ, 2001-2022   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16