| Анатолий Николаевич Туренко. Ученый. Новатор. Руководитель

Анатолий Николаевич Туренко. Ученый. Новатор. Руководитель


Анатолий Николаевич Туренко. Ученый. Новатор. Руководитель: (к 70-летию со дня рождения) / Харьк. нац. автомоб.-дорож. ун-т. – Х. : ХНАДУ, 2010. – 158 с. : ил. – (Биография и библиография ученых ХНАДУ (ХАДИ).

 

Розділ: Освіта

 

 

В издании освещаются основные этапы жизненного пути; научной, педагогической, административной и общественной деятельности ученого с мировым именем. А.Н.Туренко – ведущий специалист автомобильно-дорожной отрасли, мудрый руководитель и организатор, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, заслуженный деятель Транспортной академии Украины, академик и вице-президент Транспортной академии Украины, ректор Харьковского автомобильно-дорожного университета.
Издание представляет интерес для практических работников, ученых, преподавателей и широкого круга читателей.

 

В цьому розділі також

Олена Друганова | Внесок інтелігенції Слобідського краю у розвиток національної освіти (історико-педагогічний аспект)
Милица Лапина | Университет в моей жизни
Сергей Посохов | Университет и город в Российской империи (вторая половина XVIII – первая половина ХIX вв.)
 | Харківській державній зооветеринарній академії – 160 років
 | Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. пр. Вип. 38.
Василь Тацій | Вибранні статті, виступи, інтерв’ю (2009–2014)
 | Машиностроительный факультет. 125 лет в составе ХПИ
Володимир Маслійчук | Здобутки та ілюзії. Освітні ініціативи на Лівобережній та Слобідській Україні другої половини ХVІІІ – початку ХІХ ст.
Людмила  Зеленська | Учена рада університету: історія, теорія, досвід
Анна Троцко | Теорія та практика організації розвивального навчання молодших школярів на Харківщині (60-90-х рр. ХХ ст.)
Владимир Куклин | Камни преткновения
Дмитро Багалій | Вибрані праці : Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам)

Copyright © ХОУНБ, 2001-2022   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16