Дмитро Багалій | Вибрані праці : Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам)

Дмитро Багалій

Вибрані праці : Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам)


Багалій Д.І. Вибрані праці : у 6 т. Т. 4. Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам). Ч. 2 : (1815–1935 гг.) / Д.І.Багалій ; Нац. Акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського (Харк. філ.) [та ін.]. – Х. : НУА, 2005. – 1003 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

Четвертий том вибраних праць видатного українського історика та громадського діяча другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. Д.І.Багалія включає в себе другу частину фундаментальної монографії “Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам)”. У цій праці на багатому документальному матеріалі всебічно охарактеризовано організаційну, навчальну, наукову та виховну діяльність навчального закладу, професорсько-викладацький корпус та студентство. Показано вплив університету на розвиток Харкова, зв’язки університетських діячів з місцевим суспільством, висвітлено стан початкової та середньої освіти у Харківському навчальному окрузі у період з 1815 до 1835 р.
Монографія призначена широкому колу читачів: дослідників історії та культури, студентів, усіх, хто цікавиться минулим Харкова, Слобожанщини та розвитком освіти.

 

В цьому розділі також

 | Віват, Академіє!
 | Віват, Академіє! Вип. 8 (2017–2018)
 | Universities, academies & colleges of the Kharkov region = Вищі навчальні заклади Харківщини
 | Кафедра українознавства ХНАДУ: крізь призму часу
Василь Тацій | Вибранні статті, виступи, інтерв’ю (2009–2014)
 | Харківська державна академія культури: до 80-річчя з дня заснування
Николай Олейник | Единожды избранный путь
 | Студенческие строительные отряды: вчера, сегодня, завтра
 | Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” : історія розвитку, 1885–2010
 | Вірність професії
Павел Берзин | Харьковская школа уголовного права (1804–1919)
Алексей Чурилов | Взгляд сквозь годы: помнить и дружить!

Copyright © ХОУНБ, 2001-2022   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16