Дмитро Багалій | Вибрані праці : Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам)

Дмитро Багалій

Вибрані праці : Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам)


Багалій Д.І. Вибрані праці : у 6 т. Т. 4. Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам). Ч. 2 : (1815–1935 гг.) / Д.І.Багалій ; Нац. Акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського (Харк. філ.) [та ін.]. – Х. : НУА, 2005. – 1003 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

Четвертий том вибраних праць видатного українського історика та громадського діяча другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. Д.І.Багалія включає в себе другу частину фундаментальної монографії “Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам)”. У цій праці на багатому документальному матеріалі всебічно охарактеризовано організаційну, навчальну, наукову та виховну діяльність навчального закладу, професорсько-викладацький корпус та студентство. Показано вплив університету на розвиток Харкова, зв’язки університетських діячів з місцевим суспільством, висвітлено стан початкової та середньої освіти у Харківському навчальному окрузі у період з 1815 до 1835 р.
Монографія призначена широкому колу читачів: дослідників історії та культури, студентів, усіх, хто цікавиться минулим Харкова, Слобожанщини та розвитком освіти.

 

В цьому розділі також

 | Харківський університет (1917–1941 рр.) у спогадах його викладачів та вихованців
 | Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
 | Еліта держави – видатні випускники Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 | Становлення та розвиток фізичного виховання і спорту в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого
Людмила Зеленська | Рада факультету: історія та сучасність
 | Анатолий Николаевич Туренко. Ученый. Новатор. Руководитель
 | Студенческие строительные отряды: вчера, сегодня, завтра
 | Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. пр. Вип. 38.
Амфиан Лебедев | Харьковский коллегиум как просветительный центр Слободской Украины до учреждения в Харькове университета
Владимир Рыжий | Из истории механико-математического факультета Харьковского университета
 | Харьковская физико-математическая школа (лицей) N 27
Павел Берзин | Харьковская школа уголовного права (1804–1919)

Copyright © ХОУНБ, 2001-2021   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16