| Крок у майбутнє: 2011–2015 роки

Крок у майбутнє: 2011–2015 роки


Крок у майбутнє: 2011–2015 роки : до 85-річчя з дня створення Харків. нац. екон. ун-ту ім. С.Кузнеця / Харків. нац. екон. ун-т ім. С.Кузнеця. – Харків : Золоті сторінки, 2015. – 219 с. : іл.

 

Розділ: Освіта

 

 

Видання є продовженням низки робіт, в яких узагальнено досвід реформ у академічні діяльності Харківського національного економічного університету ім. С.Кузнеця. У монографії проаналізовано досвід із перебудови навчального процесу, науково-дослідної діяльності, виховної роботи на інноваційних засадах, які відповідають стратегічні цілі створення університету для суспільства знання.
Розглядаються проблеми практичної реалізації принципів студентоцентричного підходу, компетентнісного навчання інтегральної інформації. Приділено увагу проблемам інтеграції у світовий освітній простір та формування іміджу економічного університету.
Рекомендовано педагогам, науковцям, студентам, усім, хто цікавиться проблемами реформування вищої освіти в Україні.

 

В цьому розділі також

 | Національний фармацевтичний університет: здобутки і плани, 2009/2010–2010/2011
 | Харківський інститут інженерів комунального будівництва. 1941–1945
 | На алтарь призвания: очерки о пед. династиях Харьковщины
 | Universities, academies & colleges of the Kharkov region = Вищі навчальні заклади Харківщини
 | Образовательный потенциал Харьковщины
 | Машиностроительный факультет. 125 лет в составе ХПИ
 | Національний фармацевтичний університет: новітня історія
 | Музейная педагогика в действии. Кн. 2 : Роль вузовских музеев в формировании и развитии культурно-образовательной среды
 | Почесні члени Харківського університету
 | Харківська державна академія культури: до 80-річчя з дня заснування
 | Студенческие строительные отряды: вчера, сегодня, завтра
 | Наукові школи Української інженерно-педагогічної академії

Copyright © ХОУНБ, 2001-2021   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16