Марія Рижкова | Освіта жінок у Харківській губернії: історико-педагогічний аспект

Марія Рижкова

Освіта жінок у Харківській губернії: історико-педагогічний аспект


Рижкова М.С. Освіта жінок у Харківській губернії: історико-педагогічний аспект : монографія / М.С.Рижкова ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : УІПА, 2013. – 210 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

У монографії на основі аналізу широкої джерельної бази здійснено комплексний аналіз становлення і розвитку освіти жінок у Харківській губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття; виявлено історичні, економічні та соціальні передумови розвитку жіночої освіти в Україні; досліджено вплив громадського руху на формування системи освіти жінок; виявлено етапи і тенденції розвитку жіночої освіти у Харківській губернії; з’ясовано роль відомств, громадських об’єднань і приватних осіб у розвитку освіти у досліджуваному регіоні; узагальнено досвід виховної роботи у жіночих навчальних закладах.
Монографія розрахована на фахівців в галузі педагогіки, історії, викладачів, аспірантів та студентів вищих педагогічних навчальних закладів, усіх тих, хто цікавиться історією рідного краю.

 

В цьому розділі також

Станислав Артюх | История Украинской инженерно-педагогической академии
 | Былое
 | Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Вип. 1
 | Образовательный потенциал Харьковщины
 | Кафедра історії педагогіки та порівняльної педагогіки (минуле, сучасне, майбутнє)
 | Машиностроительный факультет. 125 лет в составе ХПИ
 | Еліта держави – видатні випускники Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
Владимир Рыжий | Из истории механико-математического факультета Харьковского университета
Леонид Товажнянский | Политех сегодня
 | Страницы Харьковской цивилистики. Ч. 3 : Доктора Харьковской цивилистической школы
 | Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” : історія розвитку, 1885–2010
Михаил Бондаренко | Мои университеты сквозь годы и расстояния

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16