| Харківський університет і українська культура

Харківський університет і українська культура


Харківський університет і українська культура : до 210-річчя від часу заснування ХНУ ім. В.Н.Каразіна : монографія / за ред. Ю.М.Безхутрого ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ, 2015. – 295 с. : іл.

 

Розділ: Освіта

 

 

Колективна студія присвячена дослідженню впливу Харківського університету на розвиток української культури в ХІХ – на початку ХХІ ст. Автори приділяють головну увагу питанням зародження українського національного відродження на Слобожанщині, формуванню наукового українознавства, особливостям культурно-освітньої діяльності викладачів та випускників університету впродовж його понад 200-літньої історії.
Книга може бути корисною не тільки для науковців, викладачів і студентів, а й для усіх, хто цікавиться проблемами історії Харкова, Слобожанщини та України.

 

В цьому розділі також

 | Віват, Академіє!
 | Харківський університет і література
 | Кафедра історії педагогіки та порівняльної педагогіки (минуле, сучасне, майбутнє)
Дмитро Багалій | Вибрані праці : Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам)
Милица Лапина | Университет в моей жизни
Юлія Кісельова | Становлення та розвиток історіографії в Імператорському Харківському університеті
 | Кафедра українознавства ХНАДУ: крізь призму часу
 | Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Вип. 1
 | Крок у майбутнє: 2011–2015 роки
 | Економічна наука в Харківському університеті
 | Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв
Владимир Куклин | Камни преткновения

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16