| Крок у майбутнє: 2011–2015 роки

Крок у майбутнє: 2011–2015 роки


Крок у майбутнє: 2011–2015 роки : до 85-річчя з дня створення Харків. нац. екон. ун-ту ім. С.Кузнеця / Харків. нац. екон. ун-т ім. С.Кузнеця. – Харків : Золоті сторінки, 2015. – 219 с. : іл.

 

Розділ: Освіта

 

 

Видання є продовженням низки робіт, в яких узагальнено досвід реформ у академічні діяльності Харківського національного економічного університету ім. С.Кузнеця. У монографії проаналізовано досвід із перебудови навчального процесу, науково-дослідної діяльності, виховної роботи на інноваційних засадах, які відповідають стратегічні цілі створення університету для суспільства знання.
Розглядаються проблеми практичної реалізації принципів студентоцентричного підходу, компетентнісного навчання інтегральної інформації. Приділено увагу проблемам інтеграції у світовий освітній простір та формування іміджу економічного університету.
Рекомендовано педагогам, науковцям, студентам, усім, хто цікавиться проблемами реформування вищої освіти в Україні.

 

В цьому розділі також

Владимир Куклин | Камни преткновения
 | Національний фармацевтичний університет: здобутки і плани, 2009/2010–2010/2011
Алексей Чурилов | Взгляд сквозь годы: помнить и дружить!
 | Професори Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
 | Компетентнісний підхід у вищій школі. Теорія та практика
Евгений Пугач | О Харьковском университете, его делах и людях во второй половине ХХ – в начале ХХІ века
Людмила Зеленська | Рада факультету: історія та сучасність
 | Національний фармацевтичний університет: новітня історія
 | Віват, Академіє!
 | Вірність професії
Сергей Посохов | Университет и город в Российской империи (вторая половина XVIII – первая половина ХIX вв.)
 | Харківській державній зооветеринарній академії – 160 років

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16