| Крок у майбутнє: 2011–2015 роки

Крок у майбутнє: 2011–2015 роки


Крок у майбутнє: 2011–2015 роки : до 85-річчя з дня створення Харків. нац. екон. ун-ту ім. С.Кузнеця / Харків. нац. екон. ун-т ім. С.Кузнеця. – Харків : Золоті сторінки, 2015. – 219 с. : іл.

 

Розділ: Освіта

 

 

Видання є продовженням низки робіт, в яких узагальнено досвід реформ у академічні діяльності Харківського національного економічного університету ім. С.Кузнеця. У монографії проаналізовано досвід із перебудови навчального процесу, науково-дослідної діяльності, виховної роботи на інноваційних засадах, які відповідають стратегічні цілі створення університету для суспільства знання.
Розглядаються проблеми практичної реалізації принципів студентоцентричного підходу, компетентнісного навчання інтегральної інформації. Приділено увагу проблемам інтеграції у світовий освітній простір та формування іміджу економічного університету.
Рекомендовано педагогам, науковцям, студентам, усім, хто цікавиться проблемами реформування вищої освіти в Україні.

 

В цьому розділі також

 | Харківська державна академія культури
 | Національний фармацевтичний університет
 | Становлення та розвиток фізичного виховання і спорту в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого
 | Машиностроительный факультет. 125 лет в составе ХПИ
 | Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. Музей природи
 | Харківський історіографічний збірник. Вип. 13
 | Образовательный потенциал Харьковщины
 | Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
 | Вірність професії
 | Наукові школи Української інженерно-педагогічної академії
 | Кафедра інформаційних управляючих систем Харківського національного університету радіотехніки
Людмила  Зеленська | Учена рада університету: історія, теорія, досвід

Copyright © ХОУНБ, 2001-2021   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16