| Компетентнісний підхід у вищій школі. Теорія та практика

Компетентнісний підхід у вищій школі. Теорія та практика


Компетентнісний підхід у вищій школі. Теорія та практика : монографія / за заг. ред. О.А.Жукової, А.І.Комишана ; Харків. нац. ун-т В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ, 2021. – 262 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

У монографії на основі аналізу нормативних документів Міністерства освіти і науки України, низки наукових і науково-методичних публікацій у вітчизняних і зарубіжних виданнях, власного науково-педагогічного досвіду авторів досліджується спектр проблем, пов’язаних із теорією та практикою компетентнісного підходу у вищій школі.
Для науковців, науково-педагогічних працівників, аспірантів та студентів закладів вищої освіти.

 

В цьому розділі також

 | Вісник Харківської державної академії культури. Вип. 56
Евгений Пугач | О Харьковском университете, его делах и людях во второй половине ХХ – в начале ХХІ века
 | Науковий простір валеологічної школи Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна та її керівника – доктора біологічних наук, професора М.С.Гончаренко
 | Харківська держана академія міського господарства
 | Почесні члени Харківського університету
 | Кафедра історії педагогіки та порівняльної педагогіки (минуле, сучасне, майбутнє)
 | Греческие рукописи из собрания Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина
 | Віват, Академіє!
 | Еліта держави – видатні випускники Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 | Харківська державна академія дизайну і мистецтв
 | Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. Музей природи
 | Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Вип. 1

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16