| Страницы Харьковской цивилистики. Ч. 1 : История развития кафедры гражданско-правовых дисциплин ХНУ имени В.Н.Каразина; Ч. 2 : Лучшие работы кафедры гражданско-правовых дисциплин за 2009/2010 учебный год

Страницы Харьковской цивилистики. Ч. 1 : История развития кафедры гражданско-правовых дисциплин ХНУ имени В.Н.Каразина; Ч. 2 : Лучшие работы кафедры гражданско-правовых дисциплин за 2009/2010 учебный год


Страницы Харьковской цивилистики : в 3 ч. Ч. 1 : История развития кафедры гражданско-правовых дисциплин ХНУ имени В.Н.Каразина; Ч. 2 : Лучшие работы кафедры гражданско-правовых дисциплин за 2009/2010 учебный год / Харьк. нац. ун-т им. В.Н.Каразина, Юрид. фак., Каф. гражд.-правовых дисциплин. – Х. : ХНУ, 2010. – 215 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

Предлагаемое издание посвящено 250-летию создания и 5-летию возрождения кафедры гражданско-правовых дисциплин Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина. В нём освещена история становления и развития кафедры в дореволюционный и современный периоды, а также представлены лучшие научные работы кафедры в различных номинациях за 2009/2010 учебный год.
Издание адресовано всем, кто интересуется историей Харьковского университета, историей развития науки гражданского права и современной жизнью кафедры гражданско-правовых дисциплин юридического факультета ХНУ им. В.Н.Каразина.

 

В цьому розділі також

Людмила Зеленська | Рада факультету: історія та сучасність
 | Get talking!
 | Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
 | Національний фармацевтичний університет: здобутки і плани, 2009/2010–2010/2011
 | Кафедра інформаційних управляючих систем Харківського національного університету радіотехніки
 | Харківська держана академія міського господарства
 | Былое
 | Становлення та розвиток фізичного виховання і спорту в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого
Феликс Андреев | Выдающиеся личности Военной инженерной радиотехнической академии противовоздушной обороны им. Л.А.Говорова
Анна Троцко | Теорія та практика організації розвивального навчання молодших школярів на Харківщині (60-90-х рр. ХХ ст.)
 | Крок у майбутнє: 2011–2015 роки
 | Кафедра історії педагогіки та порівняльної педагогіки (минуле, сучасне, майбутнє)

Copyright © ХОУНБ, 2001-2020   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16