Леонид Товажнянский | Политех сегодня

Леонид Товажнянский

Политех сегодня


Товажнянский Л.Л. Политех сегодня / Л.Л.Товажнянский ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». – Изд. 3-е, доп. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2013. – 156 с. : ил. – (История НТУ «ХПИ» в выдающихся личностях).

 

Розділ: Освіта

 

 

В книге воспоминаний ректора НТУ «ХПИ» приведены автобиографические сведения, повествующие о важнейших событиях в жизни университета, успехах в развитии образования и науки. Цветные фотографии иллюстрируют и дополняют текстовые материалы.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.

 

В цьому розділі також

Станислав Артюх | История Украинской инженерно-педагогической академии
 | Науковий простір валеологічної школи Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна та її керівника – доктора біологічних наук, професора М.С.Гончаренко
Милица Лапина | Университет в моей жизни
 | Харківська державна академія культури
Дмитро Багалій | Вибрані праці : Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам)
Василий Таций | Времена жизни
 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 1804–2014
 | Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Анна Троцко | Теорія та практика організації розвивального навчання молодших школярів на Харківщині (60-90-х рр. ХХ ст.)
 | Почесні члени Харківського університету
 | Музейная педагогика в действии. Кн. 2 : Роль вузовских музеев в формировании и развитии культурно-образовательной среды
Олег Тарасов | Зі спадщини харківської школи міжнародного права (фрагменти рукопису Т.Ф.Степанова «Право народів і дипломатія» 1844 р.)

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16