| Харківська державна академія культури

Харківська державна академія культури


Харківська державна академія культури : до 85-річчя з дня заснування : монографія / Харків. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2015. – 199 с. : іл.

 

Розділ: Освіта

 

 

Ювілейне видання присвячено 85-річчю з дня заснування ХДАК – фундаторам бібліотечно-інформаційної та культурологічно-мистецької освіти в Україні. Висвітлено історію становлення та розвитку, основні напрями освітньої, наукової, методичної, творчо-виконавчої діяльності.
Для викладачів, студентів, науковців, працівників бібліотечно-інформаційних та культурологічних установ.

 

В цьому розділі також

Василий Таций | Времена жизни
 | Почесні члени Харківського університету
Людмила  Зеленська | Учена рада університету: історія, теорія, досвід
 | Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв
 | Харківська держана академія міського господарства
 | Харківський історіографічний збірник. Вип. 13
Евгений Пугач | О Харьковском университете, его делах и людях во второй половине ХХ – в начале ХХІ века
 | Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. пр. Вип. 38.
 | Харківська державна академія культури: до 80-річчя з дня заснування
Віль Бакіров | Університет і суспільство
 | Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали ІІІ наук.-іст. конф., 7-8 груд. 2017 р.
 | Греческие рукописи из собрания Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16