Анна Троцко | Теорія та практика організації розвивального навчання молодших школярів на Харківщині (60-90-х рр. ХХ ст.)

Анна Троцко

Теорія та практика організації розвивального навчання молодших школярів на Харківщині (60-90-х рр. ХХ ст.)


Троцко А.В. Теорія та практика організації розвивального навчання молодших школярів на Харківщині (60-90-х рр. ХХ ст.) : монографія / А.В.Троцко, В.О.Кириліва ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків : ХНАДУ, 2015. – 201 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

У монографії на основі широкої джерельної бази проаналізовано суть теорії розвивального навчання молодших школярів на сучасному етапі розвитку суспільства; охарактеризовано витоки ідей розвивального навчання; науково обґрунтовано етапи становлення та розвитку системи розвивального навчання учнів початкової школи на Харківщині в 60-90-ті рр. ХХ ст.; окреслено перспективи творчого використання педагогічних ідей минулих років в умовах діяльності сучасної загальноосвітньої школи.

 

В цьому розділі також

 | Universities, academies & colleges of the Kharkov region = Вищі навчальні заклади Харківщини
Владимир Рыжий | Из истории механико-математического факультета Харьковского университета
 | Почесні члени Харківського університету
 | Кафедра українознавства ХНАДУ: крізь призму часу
 | Андрій Михайлович Холодов
 | Греческие рукописи из собрания Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина
 | Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. пр. Вип. 38.
 | Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв
 | Економічна наука в Харківському університеті
 | На алтарь призвания: очерки о пед. династиях Харьковщины
 | Динамика полета и управления: 50 лет в ХПИ
 | Студенческие строительные отряды: вчера, сегодня, завтра

Copyright © ХОУНБ, 2001-2022   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16