Анна Троцко | Теорія та практика організації розвивального навчання молодших школярів на Харківщині (60-90-х рр. ХХ ст.)

Анна Троцко

Теорія та практика організації розвивального навчання молодших школярів на Харківщині (60-90-х рр. ХХ ст.)


Троцко А.В. Теорія та практика організації розвивального навчання молодших школярів на Харківщині (60-90-х рр. ХХ ст.) : монографія / А.В.Троцко, В.О.Кириліва ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків : ХНАДУ, 2015. – 201 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

У монографії на основі широкої джерельної бази проаналізовано суть теорії розвивального навчання молодших школярів на сучасному етапі розвитку суспільства; охарактеризовано витоки ідей розвивального навчання; науково обґрунтовано етапи становлення та розвитку системи розвивального навчання учнів початкової школи на Харківщині в 60-90-ті рр. ХХ ст.; окреслено перспективи творчого використання педагогічних ідей минулих років в умовах діяльності сучасної загальноосвітньої школи.

 

В цьому розділі також

Василий Таций | Времена жизни
 | Universities, academies & colleges of the Kharkov region = Вищі навчальні заклади Харківщини
 | Кафедра історії педагогіки та порівняльної педагогіки (минуле, сучасне, майбутнє)
Владимир Рыжий | Из истории механико-математического факультета Харьковского университета
 | Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. пр. Вип. 38.
 | Харківський інститут інженерів комунального будівництва. 1941–1945
 | Професори Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
 | Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина. Экономический факультет за 80 лет со дня основания
Станислав Артюх | История Украинской инженерно-педагогической академии
 | На алтарь призвания: очерки о пед. династиях Харьковщины
 | Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” : історія розвитку, 1885–2010
 | Былое

Copyright © ХОУНБ, 2001-2018   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16