Анна Троцко | Теорія та практика організації розвивального навчання молодших школярів на Харківщині (60-90-х рр. ХХ ст.)

Анна Троцко

Теорія та практика організації розвивального навчання молодших школярів на Харківщині (60-90-х рр. ХХ ст.)


Троцко А.В. Теорія та практика організації розвивального навчання молодших школярів на Харківщині (60-90-х рр. ХХ ст.) : монографія / А.В.Троцко, В.О.Кириліва ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків : ХНАДУ, 2015. – 201 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

У монографії на основі широкої джерельної бази проаналізовано суть теорії розвивального навчання молодших школярів на сучасному етапі розвитку суспільства; охарактеризовано витоки ідей розвивального навчання; науково обґрунтовано етапи становлення та розвитку системи розвивального навчання учнів початкової школи на Харківщині в 60-90-ті рр. ХХ ст.; окреслено перспективи творчого використання педагогічних ідей минулих років в умовах діяльності сучасної загальноосвітньої школи.

 

В цьому розділі також

 | Харківський національний економічний університет: досвід перетворень. 2000–2010 роки
 | Еліта держави – видатні випускники Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 | Греческие рукописи из собрания Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина
 | Радиофизический факультет за 60 лет со дня основания
 | Почесні члени Харківського університету
Василь Тацій | Вибранні статті, виступи, інтерв’ю (2009–2014)
 | Іван Олексійович Романенко – життєвий та науковий шлях
 | Національний фармацевтичний університет: здобутки і плани, 2009/2010–2010/2011
 | Дорогу осилит идущий...
 | Харківська держана академія міського господарства
Станислав Артюх | История Украинской инженерно-педагогической академии
 | Кафедра промышленной и биомедицинской электроники НТУ «ХПИ»

Copyright © ХОУНБ, 2001-2017   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16