Анна Троцко | Теорія та практика організації розвивального навчання молодших школярів на Харківщині (60-90-х рр. ХХ ст.)

Анна Троцко

Теорія та практика організації розвивального навчання молодших школярів на Харківщині (60-90-х рр. ХХ ст.)


Троцко А.В. Теорія та практика організації розвивального навчання молодших школярів на Харківщині (60-90-х рр. ХХ ст.) : монографія / А.В.Троцко, В.О.Кириліва ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків : ХНАДУ, 2015. – 201 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

У монографії на основі широкої джерельної бази проаналізовано суть теорії розвивального навчання молодших школярів на сучасному етапі розвитку суспільства; охарактеризовано витоки ідей розвивального навчання; науково обґрунтовано етапи становлення та розвитку системи розвивального навчання учнів початкової школи на Харківщині в 60-90-ті рр. ХХ ст.; окреслено перспективи творчого використання педагогічних ідей минулих років в умовах діяльності сучасної загальноосвітньої школи.

 

В цьому розділі також

 | Былое
Василий Таций | Времена жизни
 | Андрій Михайлович Холодов
Леонид  Товажнянский | Политехнический – моя судьба, мой мир, моя жизнь
 | Балаклійська районна станція юних натуралістів
Дмитрий Журило | Становление и развитие Харьковского технологического института в конце XIX – начале XX веков
 | Дорогу осилит идущий...
Людмила  Зеленська | Учена рада університету: історія, теорія, досвід
 | Кафедра історії педагогіки та порівняльної педагогіки (минуле, сучасне, майбутнє)
Василь Тацій | Вибранні статті, виступи, інтерв’ю (2009–2014)
Дмитро Багалій | Вибрані праці : Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам)
Николай Олейник | Единожды избранный путь

Copyright © ХОУНБ, 2001-2017   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16