Анна Троцко | Теорія та практика організації розвивального навчання молодших школярів на Харківщині (60-90-х рр. ХХ ст.)

Анна Троцко

Теорія та практика організації розвивального навчання молодших школярів на Харківщині (60-90-х рр. ХХ ст.)


Троцко А.В. Теорія та практика організації розвивального навчання молодших школярів на Харківщині (60-90-х рр. ХХ ст.) : монографія / А.В.Троцко, В.О.Кириліва ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків : ХНАДУ, 2015. – 201 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

У монографії на основі широкої джерельної бази проаналізовано суть теорії розвивального навчання молодших школярів на сучасному етапі розвитку суспільства; охарактеризовано витоки ідей розвивального навчання; науково обґрунтовано етапи становлення та розвитку системи розвивального навчання учнів початкової школи на Харківщині в 60-90-ті рр. ХХ ст.; окреслено перспективи творчого використання педагогічних ідей минулих років в умовах діяльності сучасної загальноосвітньої школи.

 

В цьому розділі також

 | Балаклійська районна станція юних натуралістів
Марія Рижкова | Освіта жінок у Харківській губернії: історико-педагогічний аспект
 | Кафедра історії педагогіки та порівняльної педагогіки (минуле, сучасне, майбутнє)
Феликс Андреев | Выдающиеся личности Военной инженерной радиотехнической академии противовоздушной обороны им. Л.А.Говорова
Олександр Чувпило | Розвиток сходознавства в Харківському університеті (1805–2015 рр.)
 | Кафедра інформаційних управляючих систем Харківського національного університету радіотехніки
 | Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
 | Еліта держави – видатні випускники Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 | Харківська державна академія культури: до 80-річчя з дня заснування
 | Національний фармацевтичний університет
Валерий Скирда | Археологічна наука в Харківському університеті (1805–1920 рр.)
Сергей Посохов | Университет и город в Российской империи (вторая половина XVIII – первая половина ХIX вв.)

Copyright © ХОУНБ, 2001-2017   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16