| Поборник душевного миру

Поборник душевного миру


Поборник душевного миру : матеріали Всеукр. наук. конф. «Искать и удивляться значит то же», присвяч. 100 річчю від дня народж. Тронька П.Т., 16 трав. 2015 р.; есеї переможців конкурсу «Поборник душевного миру» 2014 / Харків. облдержадмін., Департамент культури і туризму, ОКЗ «Нац. літ.-мемор. музей Г.С.Сковороди» [та ін.]. – Харків : Майдан, 2015. – 179 с.

 

Розділ: Видатні діячі і край

 

 

Збірка містить наукові матеріали, публіцистику та есеї, які обертаються навколо проблем не тільки сковородинознавства та охорони культурної спадщини, а насамперед проблем пошуку душевного миру й сродної праці.
Опубліковані тези доповідей, виголошених під час конференції «Искать и удивляться значит то же», присвяченої 100 річчю від дня народження Тронька Петра Тимофійовича, розкривають широкий спектр питань: від осмислення ролі П.Т.Тронька для українського музейництва до ролі особистості в культурі й освіті, а глибше – формування й розвиток наукових шкіл Харківщини (у галузі філології, економіки, медицини тощо). Цікавими читачеві будуть і нові розвідки й стратегії у галузі вивчення творчості Григорія Сковороди, зокрема глибокі спостереження Леоніда Ушкалова, Вадима Воздвиженського.
У збірці також вміщені есеї переможців конкурсу «Поборник душевного миру», який відбувся з нагоди 220-річчя від дня смерті Григорія Сковороди.

 

В цьому розділі також

Василь Каразін | Діалоги у часі й просторі
Тетяна Павлова | Борис Косарев: 1920-ті роки. Від малярства до теа-кіно-фото
Наталья Трипутина | Профессор А.И.Колесников: страницы жизни и деятельности
 | Олександр Довженко: маловідомі сторінки
Олександр Бандурка | Інтерв’ю і статті : (автопортрет політика)
 | Михайло Васильович Остроградський в оцінках сучасників та нащадків : до 200-річчя з дня народження
 | Наши Герои
Алла Сайпанова | Историк-болгарист С.И.Сидельников: научная и педагогическая деятельность
Владислав Мысниченко | Моя правда жизни
Алексей Дикань | Золотые звезды Харьковщины
 | Людмила Савченко: душа воспламенённая
 | Генрих Вильгельмович Ейгер: аспекты теории перевода и избранные поэтические переводы

Copyright © ХОУНБ, 2001-2023   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16