| Що ми залишимо нащадкам?

Що ми залишимо нащадкам?


Що ми залишимо нащадкам? : зб. матеріалів і док. про держ., громад. діяльність та наук. роботу акад. НАН України, Героя України П.Т.Тронька. – К. : Ін-т історії України, 2008. – 551 с.

 

Розділ: Видатні діячі і край

 

 

Збірник підготовлений на пошану Героя України, відомого державного та громадського діяча, вченого-історика, академіка НАН України, почесного громадянина семи міст, почесного професора 13 вищих навчальних закладів Петра Тимофійовича Тронька. Документи і матеріали висвітлюють масштаби та напрями його наукової й громадської діяльності, розкривають найважливіші віхи життєвого шляху та творчої праці.
Видання виконано в рамках нового напряму в українській біографістиці, який вибудовується на порубіжжі соціальної та інтелектуальної історії.

 

В цьому розділі також

 | Александр Мишон. Фотограф, издатель, кинематографист
Василь Юрчук | П’ятдесят літ на сторожі української науки та культури
 | От детского альбома до прославленной сцены. Людмила Ивановна Попова
Сергій Світленко | Дмитро Яворницький: вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві
Райнгард  Майєр | Лев Копєлєв, гуманіст і космополіт
Наталья Семейкина | Две певицы – две судьбы
Тетяна Павлова | Василь Єрмілов жде весну
Игорь Кемпер-Шульженко | Клавдия Шульженко. «Когда Вы спросите меня»
Саймон Кузнец | Экономическая система д-ра Шумпетера, излагаемая и критикуемая Саймоном Кузнецом
 | Харківський історіографічний збірник : вип. 16
 | Професор Колесніков Олександр Іванович. Життєвий шлях та наукова спадщина у вимірах минулого, сучасності та майбутнього : до 130-ї річниці від дня народження О.І.Колеснікова
 | М.І.Туган-Барановський: творча спадщина та сучасна економічна наука

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16