Андрій Парамонов | Історія роду Квіток

Андрій Парамонов

Історія роду Квіток


Парамонов А.Ф. Історія роду Квіток / А.Ф.Парамонов ; Харків. приват. музей міськ. садиби, Центр. держ. іст. архів України. – Харків : Харків. приват. музей міськ. садиби, 2013. – 151 с. : іл.

 

Розділ: Видатні діячі і край

 

 

Ця книга – збірник про видатну родину української історії та культури, рід Квіток. До цього роду належали козацькі старшини, чиновники, історики, однак найвидатнішою постаттю є родоначальник української прози Григорій Квітка-Основ’яненко. Наводиться на сьогодні найповніша генеалогія Квіток з важливими екскурсами в тогочасний побут, історія родового «гнізда» роду – с. Основи, перша велика біографія українського класика пера Григорія Данилевського. Зазначено бібліографічний опис книжок ХVІІ ХVІІІ ст., що належали родині, прижиттєва бібліографія творів Григорія Квітки Основ’яненка. Також публікуються наявні витяги із «Літопису Квіток» – важливого джерела з історії України.
Для істориків, літературознавців, краєзнавців, широкого кола читачів.

 

В цьому розділі також

 | Гризодубовский след в истории авиации
Владимир Миславский | Искусство фотографии Альфреда Федецкого
Василь Юрчук | П’ятдесят літ на сторожі української науки та культури
Феликс Рахлин | Повторение пройденного : воспоминания. Ч. 2, 3
Анатолій Новиков | Художній універсум Марка Кропивницького
 | Научное наследие Н.П.Комаря и современные проблемы химической метрологии
 | Дорога додому : спогад про Галину Хоткевич
Людмила Петрик | Портрет в оправе времени
 | Поборник душевного миру
Людмила Соколюк | Михайло Бойчук та його школа
 | Мудрость и доброта. Академик Ажажа Владимир Михайлович
Любов Жванко | Видатні поляки і Харків

Copyright © ХОУНБ, 2001-2023   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16