Андрій Парамонов | Історія роду Квіток

Андрій Парамонов

Історія роду Квіток


Парамонов А.Ф. Історія роду Квіток / А.Ф.Парамонов ; Харків. приват. музей міськ. садиби, Центр. держ. іст. архів України. – Харків : Харків. приват. музей міськ. садиби, 2013. – 151 с. : іл.

 

Розділ: Видатні діячі і край

 

 

Ця книга – збірник про видатну родину української історії та культури, рід Квіток. До цього роду належали козацькі старшини, чиновники, історики, однак найвидатнішою постаттю є родоначальник української прози Григорій Квітка-Основ’яненко. Наводиться на сьогодні найповніша генеалогія Квіток з важливими екскурсами в тогочасний побут, історія родового «гнізда» роду – с. Основи, перша велика біографія українського класика пера Григорія Данилевського. Зазначено бібліографічний опис книжок ХVІІ ХVІІІ ст., що належали родині, прижиттєва бібліографія творів Григорія Квітки Основ’яненка. Також публікуються наявні витяги із «Літопису Квіток» – важливого джерела з історії України.
Для істориків, літературознавців, краєзнавців, широкого кола читачів.

 

В цьому розділі також

Ипполит Зборовец | Александра Монтвид в Харьковском институте благородных девиц
 | Людмила Савченко: душа воспламенённая
Владислав Мысниченко | Моя правда жизни
Валерий Берлин | З.Е. Серебрякова. На пути в Париж
Владимир Миславский | Искусство фотографии Альфреда Федецкого
 | Профессор Ермак Евгений Михайлович – страницы жизни (1938–2008)
Людвіг фон Якоб | Спогади про моє життя
Сергій Білокінь | Бойчук та його школа
 | Петро Тронько – історик, краєзнавець
Семен Якубович | О жизни и о творчестве
 | Научное наследие Н.П.Комаря и современные проблемы химической метрологии
Тамара Грум-Гржимайло | Владимир Крайнев. Творческий портрет

Copyright © ХОУНБ, 2001-2023   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16