Андрій Парамонов | Історія роду Квіток

Андрій Парамонов

Історія роду Квіток


Парамонов А.Ф. Історія роду Квіток / А.Ф.Парамонов ; Харків. приват. музей міськ. садиби, Центр. держ. іст. архів України. – Харків : Харків. приват. музей міськ. садиби, 2013. – 151 с. : іл.

 

Розділ: Видатні діячі і край

 

 

Ця книга – збірник про видатну родину української історії та культури, рід Квіток. До цього роду належали козацькі старшини, чиновники, історики, однак найвидатнішою постаттю є родоначальник української прози Григорій Квітка-Основ’яненко. Наводиться на сьогодні найповніша генеалогія Квіток з важливими екскурсами в тогочасний побут, історія родового «гнізда» роду – с. Основи, перша велика біографія українського класика пера Григорія Данилевського. Зазначено бібліографічний опис книжок ХVІІ ХVІІІ ст., що належали родині, прижиттєва бібліографія творів Григорія Квітки Основ’яненка. Також публікуються наявні витяги із «Літопису Квіток» – важливого джерела з історії України.
Для істориків, літературознавців, краєзнавців, широкого кола читачів.

 

В цьому розділі також

Володимир Маслійчук | Іван Мазепа і Слобідська Україна
 | Я.М.Фогель. Физик. Учитель. Человек
Іполит Зборовець | Доля українського мовознавця Василя Зборовця
Борис Гмыря | Дневники. Щоденники : 1936–1969
Анатолій Новиков | Художній універсум Марка Кропивницького
 | Дорога додому : спогад про Галину Хоткевич
Леонид Товажнянский | Лев Самойлович Палатник: у истоков эры микро- и нанотехнологии  : к столетию со дня рождения
 | Поборник душевного миру
 | Петро Тронько – історик, краєзнавець
Александр Малий | Зачетный полет
 | Академік архітектури Олексій Миколайович Бекетов : до 150-річчя від дня народження
Пушкарь-Браунинг В.И. | Кениг Леопольд Егорович. 1821–1903

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16