| Владимир Михайлович Куклин – профессор Харьковского университета

Владимир Михайлович Куклин – профессор Харьковского университета


Владимир Михайлович Куклин – профессор Харьковского университета : библиогр. указ. / Харьк. нац. ун-т им. В.Н.Каразина. - Х. : ХНУ, 2008. – 47 с.

 

Розділ: Бібліографічні покажчики

 

 

В указателе изложены основные результаты исследований автора в области теоретической физики, физики плазмы, электроники, электродинамики и физики твердого тела. Представлен библиографический указатель публикаций автора по данным тематикам. Он включает статьи в журналах, избранные репринты и доклады.

 

В цьому розділі також

 | Друковані праці викладачів та співробітників Харківської державної академії культури (2004-2008)
 | В.П.Черных. Полвека в фармации
 | Андреев Георгий Яковлевич
 | Леонід Володимирович Назаров – світоч науки
 | Андрій Борисович Гредескул
 | Леонід Феоктистович Чорногор – професор Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
 | И.А. Зупанец: врачебная, научная и педагогическая деятельность
 | Михайло Васильович Клочков – професор Харківського університету
 | Олександр Костянтинович Біруля
 | Шевченкознавство у працях викладачів та вихованців Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна (40 ві роки ХІХ – початок ХХІ ст.)
 | Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г.Короленка : кат. вид. Б-ки та публ. про її діяльність за 2011–2015 рр.
 | Харьков и губерния на страницах газеты “Южный край” (1880–1918). Ч. 4. 1894–1896

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16