| Владимир Михайлович Куклин – профессор Харьковского университета

Владимир Михайлович Куклин – профессор Харьковского университета


Владимир Михайлович Куклин – профессор Харьковского университета : библиогр. указ. / Харьк. нац. ун-т им. В.Н.Каразина. - Х. : ХНУ, 2008. – 47 с.

 

Розділ: Бібліографічні покажчики

 

 

В указателе изложены основные результаты исследований автора в области теоретической физики, физики плазмы, электроники, электродинамики и физики твердого тела. Представлен библиографический указатель публикаций автора по данным тематикам. Он включает статьи в журналах, избранные репринты и доклады.

 

В цьому розділі також

 | Наукові праці І.І.Мечникова та його харківських учнів у фонді Харківської наукової медичної бібліотеки
 | Фрідьєва Надія Яківна
 | Иванов Виктор Георгиевич
 | Володимир Васильович Луць
 | Олександр Семенович Пономарьов (до 70-річчя з дня народження)
 | Михайло Іванович Волков – корифей дорожньо-будівельної галузі
 | Андреев Георгий Яковлевич
 | Ольга Григорівна Павлова – історик, мистецтвознавець та музеєзнавець
 | Харьков и губерния на страницах газеты “Южный край” (1880–1918). Ч. 4. 1894–1896
 | Потрашков Сергій Васильович (до 60-річчя від дня народження)
 | Євген Іванович Сокол: до 65-річчя від дня народження
 | Леонид Леонидович Товажнянский (к 85-летию со дня рождения)

Copyright © ХОУНБ, 2001-2021   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16