| Труды сотрудников Национального аэрокосмического университета им. Н.Е.Жуковского «Харьковский авиационный институт». 2000–2006 гг. Ч. 1

Труды сотрудников Национального аэрокосмического университета им. Н.Е.Жуковского «Харьковский авиационный институт». 2000–2006 гг. Ч. 1


Труды сотрудников Национального аэрокосмического университета им. Н.Е.Жуковского «Харьковский авиационный институт». 2000–2006 гг. Ч. 1 : библиогр. указ. / Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е.Жуковского «Харьков. авиац. ин-т». – [Б. м.], 2013. – 463 с.

 

Розділ: Бібліографічні покажчики

 

 

Данный библиографический указатель создан с целью отразить научное творчество преподавателей и сотрудников университета, которые внесли большой вклад в развитие науки и техники.
В указатель вошли сведения о диссертациях, монографиях, научно-популярных изданиях, учебниках и учебных пособиях, справочной литературе, публикациях в журналах и научных сборниках, тезисах докладов на научных форумах, библиографических изданиях. Материал сгруппирован по видам документов (документы одного вида – по годам издания) и охватывает период с 2000 г. по 2006 г.
Издание представляет интерес для студентов, аспирантов, преподавателей, научных работников.

 

В цьому розділі також

 | Винахідники на допомогу інвалідам
 | Ольга Григорівна Павлова – історик, мистецтвознавець та музеєзнавець
 | Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г.Короленка : кат. вид. Б-ки та публ. про її діяльність за 2011–2015 рр.
 | Музейна справа на Харківщині, становлення та розвиток
 | Профессор Александр Иванович Яковлев
 | Колекція академіка Олександра Івановича Білецького
 | Волков Дмитро Андрійович
 | Владимир Григорьевич Шинкаренко – педагог, ученый
 | Библиотековед и библиограф Нина Михайловна Березюк: (к 80-летию со дня рождения)
 | Олександр Костянтинович Біруля
 | Фрідьєва Надія Яківна
 | Потрашков Сергій Васильович (до 60-річчя від дня народження)

Copyright © ХОУНБ, 2001-2021   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16