| Олександр Костянтинович Біруля

Олександр Костянтинович Біруля


Олександр Костянтинович Біруля : [біобібліогр. покажч.] / Харк. нац. автомоб.-дорож. ун-т. – Х. : ХНАДУ, 2010. – 57 с. : іл. – (Біографія та бібліографія вчених ХНАДУ [ХАДІ]).

 

Розділ: Бібліографічні покажчики

 

 

Книга присвячена життю і діяльності видатного вченого, педагога, мудрій людині, знання якої передаються з покоління в покоління. Біографія О.К.Бірулі – надзвичайно складна і важка, є взірцем не тільки для сучасних науковців, але й для студентів. Він не був людиною, обмеженою тільки своєю спеціальністю. У нього було широке коло інтересів: музика, література, квіти. Він багато уваги приділяв спорту. Активну наукову роботу О.К.Біруля поєднував з великою громадською діяльністю, виступаючи з лекціями та науковими доповідями в проектних і будівельних організаціях. Творчий доробок складає понад 280 наукових робіт. Величезний науковий внесок, зроблений ним у розвиток дорожньої науки, пройшов випробування часом і успішно розвивається його учнями...

 

В цьому розділі також

 | Андреев Георгий Яковлевич
 | Библиотековед и библиограф Нина Михайловна Березюк: (к 80-летию со дня рождения)
 | Світлана Степанівна Дяченко – вчений, педагог, людина
 | Кафедра физики сверхвысоких частот Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина
 | Литвин Олег Миколайович
 | Євген Петрович Пугач – професор Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (до 80-річчя від дня народження)
 | Леонід Феоктистович Чорногор – професор Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
 | Черевко Олександр Іванович. 60 років – з любов’ю до людей
 | Соляник Алла Анатоліївна
 | Сергей Константинович Шелковый: (к 65-летию со дня рождения)
 | Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич) – видатний педагог, громадський діяч
 | Цюпко Василь Васильович

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16