Володимир Маслійчук | Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII ст. – першої третини XVIII ст.

Володимир Маслійчук

Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII ст. – першої третини XVIII ст.


Маслійчук В.Л. Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII ст. – першої третини XVIII ст. / В.Л.Маслійчук ; Ін-т сусп. дослідж., Харк. іст.-філол. т-вої. – Вид. 2-ге, доопрац. й допов. – Х. : Харківський приватний музей міської садиби, 2009. – 356 с. : іл.

 

Розділ: Історія краю

 

 

У другому переробленому виданні дослідження розглянуто низку проблем формування еліти Слобідської України. Детально висвітлено історіографію питання, проблеми заселення Слобідської України та утворення слобідських полків, джерела формування місцевої козацької старшини та відносини цієї старшини з російською військово-помісною системою, соціально-економічне виділення місцевих управлінців і перетворення їх на прошарок поміщиків. Автор зупиняється на великих політичних і соціальних трансформаціях у регіоні в першій третині ХVІІІ ст., на молдавській еміграції у слобідські полки та на ідеології місцевого шляхетства.
Для істориків, соціологів, політологів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться минулим та соціально-політичними проблемами.

 

В цьому розділі також

 | Чиновники Харьковской губернии. 1855 г.
Василь Танцюра | Історія Слобідської України
Геннадий Ижицкий | Харьков в газетном репортаже и рекламных объявлениях
Артур Ярещенко | Криниці долі
 | Харківський історіографічний збірник. Вип. 15
Наталія Плотнік | Традиційна родинно-обрядова культура в сучасному суспільстві
 | Еліта Слобідської України: списки козац. старшини 60-х рр. XVIII ст.
 | Голодомор 1932–1933 років у м. Харкові, столиці УСРР
Виктор Долбня | Тысяча четыреста восемнадцать дней
Алексей Двигубский | Отчет о деятельности Харьковского разведывательного центра
Андрей Ганин | История 1-го Оренбургского казачьего полка
Олександр Зінченко | Година папуги

Copyright © ХОУНБ, 2001-2023   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16