Володимир Маслійчук | Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII ст. – першої третини XVIII ст.

Володимир Маслійчук

Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII ст. – першої третини XVIII ст.


Маслійчук В.Л. Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII ст. – першої третини XVIII ст. / В.Л.Маслійчук ; Ін-т сусп. дослідж., Харк. іст.-філол. т-вої. – Вид. 2-ге, доопрац. й допов. – Х. : Харківський приватний музей міської садиби, 2009. – 356 с. : іл.

 

Розділ: Історія краю

 

 

У другому переробленому виданні дослідження розглянуто низку проблем формування еліти Слобідської України. Детально висвітлено історіографію питання, проблеми заселення Слобідської України та утворення слобідських полків, джерела формування місцевої козацької старшини та відносини цієї старшини з російською військово-помісною системою, соціально-економічне виділення місцевих управлінців і перетворення їх на прошарок поміщиків. Автор зупиняється на великих політичних і соціальних трансформаціях у регіоні в першій третині ХVІІІ ст., на молдавській еміграції у слобідські полки та на ідеології місцевого шляхетства.
Для істориків, соціологів, політологів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться минулим та соціально-політичними проблемами.

 

В цьому розділі також

Игорь Карпенко | 100 лет филателии в Харькове
Юрий Бутенко | Дикое поле в период раннего средневековья
Григорій Мартинов | Згадаймо всіх поіменно
Олег Яцина | Перша Харківська фортеця
Виталий Филонич | Рассказы о жизни. Т. 1
Тамара Коленко | Коленко и Колинько
Лев Илляшевич | Краткий очерк истории харьковского дворянства
 | Лицарі Дикого Поля. Плугом і мушкетом: український шлях до Чорного моря
Виталий Филонич | Рассказы о жизни. Т. 5
 | Реабілітовані історією. Харківська область. Кн. 3, Ч. 3
Виталий Кацман | Земская почта Харьковской губернии 1868–1918
Иван Саратов | Харьков, откуда имя твое?

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16