Василь Танцюра | Історія Слобідської України

Василь Танцюра

Історія Слобідської України


Танцюра В.І. Історія Слобідської України / В.І.Танцюра, О.О.Пересада ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ, 2016. – 302 с.

 

Розділ: Історія краю

 

 

Навчальний посібник допомагає організувати самостійне опрацювання обов’язкового курсу «Історія Слобідської України», розробленого згідно з кредитно-модульною системою навчання. Видання знайомить з історією й особливостями протікання найважливіших соціально-політичних процесів на Слобожанщині від найдавніших часів і до сучасності.
Видання розраховано на студентів денної, заочної та дистанційної форми навчання у вищих навчальних закладах, а також може бути корисним усім, хто цікавиться історією України.

 

В цьому розділі також

 | Харківська символіка
Надежда Циглер | Страницы из дневника
Олександр Зінченко | Година папуги
Василий Карпов | Харьковская старина : из воспоминаний старожила
Лев Илляшевич | Краткий очерк истории харьковского дворянства
Григорій Мартинов | Згадаймо всіх поіменно
 | Харківський історіографічний збірник. Вип. 15
Геннадій Свистун | Чугуївське городище. Археологічні дослідження у 2009 р.
Виталий Филонич | Рассказы о жизни. Т. 4
 | Салтово-Маяцька археологічна культура: 110 років від початку вивчення на Харківщині
 | Родословная книга потомственных дворян Харьковской губернии
 | Реабілітовані історією. Харківська область. Кн. 2

Copyright © ХОУНБ, 2001-2021   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16