Ольга Рябченко | Студенти радянської України 1920–1930-х років: практики повсякденності та конфлікти ідентифікації

Ольга Рябченко

Студенти радянської України 1920–1930-х років: практики повсякденності та конфлікти ідентифікації


Рябченко О.Л. Студенти радянської України 1920–1930-х років: практики повсякденності та конфлікти ідентифікації / О.Л.Рябченко ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 455 с.

 

Розділ: Історія краю

 

 

У монографії досліджуються студенти вищих навчальних закладів України 1920–1930-х рр., як особлива суспільна група з притаманними їм ціннісними установками, ідеологічними і комунікативними практиками. Простежуються характерні для молоді того часу стратегії здобуття вищої освіти, аналізуються норми, стиль, якість та контрасти їхнього повсякденного життя.
Для науковців, викладачів, студентів, всіх, хто цікавиться вітчизняною історією та культурою.

 

В цьому розділі також

Володимир Маслійчук | Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII ст. – першої третини XVIII ст.
 | Харківський історіографічний збірник. Вип. 15
 | Книга Пам’яті України. Переможці. Харківська область. Т. 7
Виктор Долбня | Тысяча четыреста восемнадцать дней
Геннадій Свистун | Чугуївське городище. Археологічні дослідження у 2009 р.
Станислав Микке | «Спи, Храбрый» в Катыни, Харькове и Медном
Дмитро Багалій | Історія Слободської України
Олег Яцина | Перша Харківська фортеця
Виталий Филонич | Рассказы о жизни. Т. 1
 | Салтово-Маяцька археологічна культура: 110 років від початку вивчення на Харківщині
Виталий Филонич | Рассказы о жизни. Т. 3
Надежда Циглер | Страницы из дневника

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16