Ольга Рябченко | Студенти радянської України 1920–1930-х років: практики повсякденності та конфлікти ідентифікації

Ольга Рябченко

Студенти радянської України 1920–1930-х років: практики повсякденності та конфлікти ідентифікації


Рябченко О.Л. Студенти радянської України 1920–1930-х років: практики повсякденності та конфлікти ідентифікації / О.Л.Рябченко ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 455 с.

 

Розділ: Історія краю

 

 

У монографії досліджуються студенти вищих навчальних закладів України 1920–1930-х рр., як особлива суспільна група з притаманними їм ціннісними установками, ідеологічними і комунікативними практиками. Простежуються характерні для молоді того часу стратегії здобуття вищої освіти, аналізуються норми, стиль, якість та контрасти їхнього повсякденного життя.
Для науковців, викладачів, студентів, всіх, хто цікавиться вітчизняною історією та культурою.

 

В цьому розділі також

Евгений Альбовский | Харьковские казаки
 | Голодомор 1932–1933 років у м. Харкові, столиці УСРР
Григорій Мартинов | Згадаймо всіх поіменно
Валерий Вохмянин | Широнинцы: подвиг без цензуры. Март 1943
Василий Карпов | Харьковская старина : из воспоминаний старожила
 | Переписные книги города Харькова 1667, 1669 гг.
Наталія Плотнік | Традиційна родинно-обрядова культура в сучасному суспільстві
Андрей Парамонов | Энциклопедия фамилий Харьковской губернии
 | Харьков: огненные годы 1941–1943
Валерий Вохмянин | Харьков, 1941-й : Ч. 1. У края грозы
 | Ревизская сказка войсковых обывателей города Харькова 1782 года
Виталий Добрица | Чтобы на сердце не было морщин...

Copyright © ХОУНБ, 2001-2021   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16