Ольга Рябченко | Студенти радянської України 1920–1930-х років: практики повсякденності та конфлікти ідентифікації

Ольга Рябченко

Студенти радянської України 1920–1930-х років: практики повсякденності та конфлікти ідентифікації


Рябченко О.Л. Студенти радянської України 1920–1930-х років: практики повсякденності та конфлікти ідентифікації / О.Л.Рябченко ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 455 с.

 

Розділ: Історія краю

 

 

У монографії досліджуються студенти вищих навчальних закладів України 1920–1930-х рр., як особлива суспільна група з притаманними їм ціннісними установками, ідеологічними і комунікативними практиками. Простежуються характерні для молоді того часу стратегії здобуття вищої освіти, аналізуються норми, стиль, якість та контрасти їхнього повсякденного життя.
Для науковців, викладачів, студентів, всіх, хто цікавиться вітчизняною історією та культурою.

 

В цьому розділі також

Дмитро Багалій | Історія Слободської України
Андрей Парамонов | Древо рода села Козиевка Богодуховского уезда
Станислав Микке | «Спи, Храбрый» в Катыни, Харькове и Медном
 | Традиційне народне вбрання Харківщини
Алексей Двигубский | Отчет о деятельности Харьковского разведывательного центра
 | Книга Пам’яті України. Харківська область : Т. 2. Переможці
Андрей Парамонов | Коротыч – ключ к Харькову. Август 1943 г.
Борис Терентьев | Родом из СССР
Олександр Зінченко | Година папуги
Виктор Долбня | Тысяча четыреста восемнадцать дней
Андрей Ганин | История 1-го Оренбургского казачьего полка
Виталий Филонич | Рассказы о жизни. Т. 1

Copyright © ХОУНБ, 2001-2023   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16