Ольга Рябченко | Студенти радянської України 1920–1930-х років: практики повсякденності та конфлікти ідентифікації

Ольга Рябченко

Студенти радянської України 1920–1930-х років: практики повсякденності та конфлікти ідентифікації


Рябченко О.Л. Студенти радянської України 1920–1930-х років: практики повсякденності та конфлікти ідентифікації / О.Л.Рябченко ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 455 с.

 

Розділ: Історія краю

 

 

У монографії досліджуються студенти вищих навчальних закладів України 1920–1930-х рр., як особлива суспільна група з притаманними їм ціннісними установками, ідеологічними і комунікативними практиками. Простежуються характерні для молоді того часу стратегії здобуття вищої освіти, аналізуються норми, стиль, якість та контрасти їхнього повсякденного життя.
Для науковців, викладачів, студентів, всіх, хто цікавиться вітчизняною історією та культурою.

 

В цьому розділі також

Геннадій Свистун | Чугуївське городище. Археологічні дослідження у 2009 р.
 | Дорогами ратной славы. 1941–1943
Андрей Парамонов | Древо рода села Козиевка Богодуховского уезда
 | Мы помним подвиг ваш
 | Слышим эхо минувшей войны
Василь Шейко | Історія культури Слобідської України
 | Книга переписная казаков, из черкас работников, дворовых людей, пушкарей, сотников и ротмистров Слободского Харьковского полка, освобожденных от подушного оклада г. Харькова и уезда, 1742 год
 | Традиційне народне вбрання Харківщини
Евгений Альбовский | Харьковские казаки
Виталий Кацман | Земская почта Харьковской губернии 1868–1918
Андрей Парамонов | Коротыч – ключ к Харькову. Август 1943 г.
 | Реабілітовані історією. Харківська область. Кн. 3, Ч. 3

Copyright © ХОУНБ, 2001-2023   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16