| Сергей Константинович Шелковый: (к 60-летию со дня рождения)

Сергей Константинович Шелковый: (к 60-летию со дня рождения)


Сергей Константинович Шелковый: (к 60-летию со дня рождения) : биобиблиогр. указ. / Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т», Науч.-техн. б-ка ; [сост. Л.П.Семененко]. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2007. – 190 с. : ил.

 

Розділ: Бібліографічні покажчики

 

 

В указатель включены библиографические записи научных, учебно-методических и литературных публикаций доцента НТУ «ХПИ», члена Национального союза писателей Украины, Международной ассоциации писателей и публицистов, члена правления Международного фонда памяти Б.Чичибабина, лауреата нескольких литературных премий Сергея Константиновича Шелкового, статьи и отзывы о его научной и литературной деятельности, а также тексты некоторых его стихотворений.

 

В цьому розділі також

 | Курорт “Березівські мінеральні води” : (до 150-річчя від дня заснування)
 | Профессор Владимир Ильич Холявко
 | Віктор Олексійович Лозовой
 | Ізмаїл Іванович Срезневський
 | Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г.Короленка : кат. вид. Б-ки та публ. про її діяльність за 2011–2015 рр.
 | Штефан Людмила Володимирівна : біобібліогр. покажч. : до 60-річчя з дня народж.
 | Андрій Борисович Гредескул
 | Чепалов Олександр Іванович (до 70-річчя від дня народження)
 | Леонід Феоктистович Чорногор – професор Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
 | Андреев Георгий Яковлевич
 | Професори Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
 | Каталог книжного собрания профессора Ермака Евгения Михайловича (1938–2008)

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16