| Киркач Николай Фёдорович

Киркач Николай Фёдорович


Киркач Николай Фёдорович: (к 85-летию со дня рождения) : биобиблиогр. указ. / под общ. ред. А.И.Грабченка ; Нац. техн. ун-т “Харьк. политехн. ин-т”. – Х. : НТУ “ХПИ”, 2010. – 213 с. : ил. – (История НТУ “ХПИ” в выдающихся личностях). – Часть текста: англ.

 

Розділ: Бібліографічні покажчики

 

 

Представленные материалы освещают основные этапы научной, педагогической, организационной и общественной деятельности Николая Федоровича Киркача, Ректора Харьковского политехнического института, талантливого организатора высшего образования в Украине, заведующего кафедрой “Детали машин”, Заслуженного деятеля науки и техники Украины, Заслуженного работника высшей школы УССР, профессора.

 

В цьому розділі також

 | Бібліографічні видання Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна за 200 років (1807–2007)
 | Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г.Короленка : кат. вид. Б-ки та публ. про її діяльність за 2011–2015 рр.
 | История ХАИ: к 90-летию основания университета
 | Шейко Василь Миколайович
 | Праці викладачів та співробітників Харківської державної академії культури (2009–2013)
 | Библиотековед и библиограф Нина Михайловна Березюк: (к 80-летию со дня рождения)
 | Ольга Григорівна Павлова – історик, мистецтвознавець та музеєзнавець
 | Литвин Олег Миколайович
 | Світлана Степанівна Дяченко – вчений, педагог, людина
 | Труды сотрудников Национального аэрокосмического университета им. Н.Е.Жуковского «Харьковский авиационный институт». 2007–2013 гг. В 3 ч. Ч. 3
 | Харьков и губерния на страницах газеты “Южный край” (1880–1918). Ч. 4. 1894–1896
 | Василь Якович Тацій

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16