| Труды сотрудников Национального аэрокосмического университета им. Н.Е.Жуковского «Харьковский авиационный институт». 2007–2013 гг. В 3 ч. Ч. 2

Труды сотрудников Национального аэрокосмического университета им. Н.Е.Жуковского «Харьковский авиационный институт». 2007–2013 гг. В 3 ч. Ч. 2


Труды сотрудников Национального аэрокосмического университета им. Н.Е.Жуковского «Харьковский авиационный институт». 2007–2013 гг. В 3 ч. Ч. 2 : библиогр. указ. / Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е.Жуковского «Харьков. авиац. ин-т». – Харьков : ХАИ, 2017. – 443 с.

 

Розділ: Бібліографічні покажчики

 

 

Представлены результаты научно-исследовательской и образовательной деятельности сотрудников аэрокосмического университета, опубликованные в период 2007–2008 гг.
Приведены сведения о публикациях в научных сборниках и тезисы докладов на научных форумах.
Для профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников, аспирантов, докторантов, студентов.

 

В цьому розділі також

 | Віктор Олександрович Золотарьов – життєвий та науковий шлях
 | Малі міста України. Харківська область
 | Ольга Григорівна Павлова – історик, мистецтвознавець та музеєзнавець
 | Михайло Іванович Волков – корифей дорожньо-будівельної галузі
 | Каталог книжного собрания профессора Ермака Евгения Михайловича (1938–2008)
 | Иванов Виктор Георгиевич
 | Володимир Миколайович Варфоломєєв – людина, науковець, викладач
 | Професори Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
 | Владимир Владимирович Петровский – профессор Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина
 | Микола Якович Говорущенко – життя в науці
 | Друковані праці викладачів та співробітників Харківської державної академії культури (2004-2008)
 | Тетяна Миколаївна Безрукова – педагог і краєзнавець

Copyright © ХОУНБ, 2001-2023   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16