| Труды сотрудников Национального аэрокосмического университета им. Н.Е.Жуковского «Харьковский авиационный институт». 2007–2013 гг. В 3 ч. Ч. 2

Труды сотрудников Национального аэрокосмического университета им. Н.Е.Жуковского «Харьковский авиационный институт». 2007–2013 гг. В 3 ч. Ч. 2


Труды сотрудников Национального аэрокосмического университета им. Н.Е.Жуковского «Харьковский авиационный институт». 2007–2013 гг. В 3 ч. Ч. 2 : библиогр. указ. / Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е.Жуковского «Харьков. авиац. ин-т». – Харьков : ХАИ, 2017. – 443 с.

 

Розділ: Бібліографічні покажчики

 

 

Представлены результаты научно-исследовательской и образовательной деятельности сотрудников аэрокосмического университета, опубликованные в период 2007–2008 гг.
Приведены сведения о публикациях в научных сборниках и тезисы докладов на научных форумах.
Для профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников, аспирантов, докторантов, студентов.

 

В цьому розділі також

 | Шейко Василь Миколайович
 | Тетяна Миколаївна Безрукова – педагог і краєзнавець
 | В.М.Ковальов
 | Колекція академіка Олександра Івановича Білецького
 | Шейко Василь Миколайович
 | Петр Васильевич Зарицкий – профессор Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина
 | Григорій Сковорода у художніх творах (2000–2019)
 | Віктор Олексійович Лозовой
 | Олександр Семенович Пономарьов (до 70-річчя з дня народження)
 | Світлана Степанівна Дяченко – вчений, педагог, людина
 | Віль Савбанович Бакіров – професор Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
 | Черевко Олександр Іванович. 60 років – з любов’ю до людей

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16