| Труды сотрудников Национального аэрокосмического университета им. Н.Е.Жуковского «Харьковский авиационный институт». 2000–2006 гг. Ч. 2

Труды сотрудников Национального аэрокосмического университета им. Н.Е.Жуковского «Харьковский авиационный институт». 2000–2006 гг. Ч. 2


Труды сотрудников Национального аэрокосмического университета им. Н.Е.Жуковского «Харьковский авиационный институт». 2000–2006 гг. Ч. 2 : библиогр. указ. / Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е.Жуковского «Харьков. авиац. ин-т». – [Б. м.], 2013. – 287 с.

 

Розділ: Бібліографічні покажчики

 

 

Данный библиографический указатель создан с целью отразить научное творчество преподавателей и научных сотрудников университета, которые внесли большой вклад в развитие науки и техники.
В указатель вошли сведения о диссертациях, монографиях, научно-популярных изданиях, учебниках и учебных пособиях, справочной литературе, публикациях в журналах и научных сборниках, тезисах докладов на научных форумах, библиографических изданиях. Материал сгруппирован по видам документов (документы одного вида – по годам издания) и охватывает период с 2000 г по 2006 г.
Издание представляет интерес для студентов, аспирантов, преподавателей, научных работников.

 

В цьому розділі також

 | Георгий Иосифович Чернявский
 | Юрий Михайлович Мацевитый
 | Володимир Миколайович Варфоломєєв – людина, науковець, викладач
 | Михайло Васильович Клочков – професор Харківського університету
 | Михайло Захарович Бердута (до 80-річчя від дня народження та 50-річчя науково-педагогічної діяльності)
 | Малі міста України. Харківська область
 | Винахідники на допомогу інвалідам
 | Яків Абрамович Калужський – видатний науковець і людина зі щирою душею
 | Друковані праці викладачів та співробітників Харківської державної академії культури (2004-2008)
 | Станіслав Миколайович Пазиніч
 | В.М.Ковальов
 | Наталя Миколаївна Кушнаренко

Copyright © ХОУНБ, 2001-2019   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16