| Профессор Владимир Ильич Холявко

Профессор Владимир Ильич Холявко


Профессор Владимир Ильич Холявко: к 80-летию со дня рождения : биобиблиогр. указ. / Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е.Жуковского “Харьк. авиац. ин-т”, Науч.-техн. б-ка. – Х. : ХАИ, 2011. – 43 с.

 

Розділ: Бібліографічні покажчики

 

 

Биобиблиографический указатель посвящен доктору технических наук, бывшему заведующему кафедрой аэрогидродинамики Национального аэрокосического университета им. Н.Е.Жуковского “ХАИ” профессору Холявко Владимиру Ильичу.
В указатель вошли данные биографического характера, библиографические сведения о монографиях, учебниках, учебно-методических пособиях, тезисов докладов на научно-практических конференциях и семинарах, статях в периодических и продолжающихся изданиях, авторских свидетельствах. Представленные источники охватывают период с 1959 по 2001 гг.
Указатель составлен в автоматизированном режиме на основе библиографической базы данных научно-технической библиотеки университета, фондов Государственной научной библиотеки им. В.Г.Короленко, отдела патентной информации, методического кабинета кафедры аэрогидродинамики. Представлены фотографии из личного архива автора.
Биобиблиографический указатель представляет интерес для студентов, научных работников, специалистов в области аэрогидродинамики.

 

В цьому розділі також

 | Твори Т.Г.Шевченка у фондах Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г.Короленка
 | Черевко Олександр Іванович. 60 років – з любов’ю до людей
 | Михайло Захарович Бердута (до 80-річчя від дня народження та 50-річчя науково-педагогічної діяльності)
 | Шейко Василь Миколайович
 | Харківщина в мемуарах, щоденниках і подорожніх записках з XVIII ст. до сьогодення
 | Станіслав Миколайович Пазиніч
 | Асєєв Георгій Георгійович
 | Вячеслав Іванович Борисов (до 75-річчя від дня народження та 45-річчя науково-педагогічної і громадської діяльності)
 | Колесников Олександр Володимирович
 | Фрідьєва Надія Яківна
 | Винахідники на допомогу інвалідам
 | Курорт “Березівські мінеральні води” : (до 150-річчя від дня заснування)

Copyright © ХОУНБ, 2001-2023   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16