| Сергей Константинович Шелковый: (к 65-летию со дня рождения)

Сергей Константинович Шелковый: (к 65-летию со дня рождения)


Сергей Константинович Шелковый: (к 65-летию со дня рождения) : биобиблиогр. указ. / Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т», Науч.-техн. б-ка ; [сост.: Л.П.Семененко, В.И.Кулиш]. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2012. – 423 с. : ил.

 

Розділ: Бібліографічні покажчики

 

 

В указатель включены библиографические записи научных, учебно-методических и литературных публикаций Сергея Константиновича Шелкового – доцента НТУ «ХПИ», члена Национального союза писателей Украины, автора более 20 книг поэзии и прозы, лауреата литературных премий им. Б.Слуцкого, Н.Ушакова, Ю.Долгорукого, статьи ученых и литераторов ряда стран о его творчестве и другие материалы о его научной и литературной деятельности.

 

В цьому розділі також

 | Григорій Сковорода у художніх творах (2000–2019)
 | Андрій Борисович Гредескул
 | Харківщина в мемуарах, щоденниках і подорожніх записках з XVIII ст. до сьогодення
 | Владимир Григорьевич Шинкаренко – педагог, ученый
 | Труды сотрудников Национального аэрокосмического университета им. Н.Е.Жуковского «Харьковский авиационный институт». 2000–2006 гг. Ч. 2
 | Каталог книжного собрания профессора Ермака Евгения Михайловича (1938–2008)
 | Михайло Васильович Салтевський – видатний криміналіст минулого та сучасності (1917–2009) : до 100-річчя від дня народж.
 | Соляник Алла Анатоліївна
Фелікс Андрєєв | Героїчні особистості Харківського університету (до 212-х роковин Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна)
 | Шейко Василь Миколайович
 | Асєєв Георгій Георгійович
 | Наукові праці І.І.Мечникова та його харківських учнів у фонді Харківської наукової медичної бібліотеки

Copyright © ХОУНБ, 2001-2023   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16