| Цюпко Василь Васильович

Цюпко Василь Васильович


Цюпко Василь Васильович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1961–2015 рр. / уклад.: В.В.Кунець [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т тваринництва. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Харків, 2021. – 107 с. : іл. – (Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України в бібліографії, архівних та літературних джерелах ; кн. 26).

 

Розділ: Бібліографічні покажчики

 

 

Книга знайомить з науковою спадщиною видатного вченого в галузі фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин, доктора біологічних наук, професора Василя Васильовича Цюпка, що налічує понад 200 праць з питань вирощування ремонтних телиць з визначенням їх типу й рівня годівлі.
«Хронологічний покажчик публікацій» (1961–2015) включає бібліографічні відомості про дисертації, автореферати дисертацій, навчальні посібники, статті з наукових збірників та збірників наукових праць ВНЗ, періодичних, продовжуваних видань, матеріалів тез доповідей на наукових конференціях, з’їздах та симпозіумах за 1961–2015 рр., видані в Україні та за її межами, авторські свідоцтва та патенти, нормативні документи. Окремо викладено праці, опубліковані під редакцією В.В.Цюпка.
Біографічна частина містить короткий нарис та літературу про життя та наукову діяльність професора Василя Васильовича Цюпка, а також коротку довідку про основні дати його життя і діяльності. Окремо подані біографічні статті відомих науковців, які розкривають життєвий і професійний шлях вченого. Науково-допоміжний апарат включає предметно-тематичний та іменний покажчики.

 

В цьому розділі також

 | Иванов Виктор Георгиевич
 | Профессор Симбирский Дмитрий Федорович
 | Михайло Васильович Клочков – професор Харківського університету
 | Юрій Володимирович Буйнов – доцент Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
 | Володимир Васильович Луць
 | Академік Віль Савбанович Бакіров – заслужений професор Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна
 | Олександр Семенович Пономарьов (до 70-річчя з дня народження)
 | Леонід Феоктистович Чорногор – професор Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
 | Михайло Захарович Бердута (до 80-річчя від дня народження та 50-річчя науково-педагогічної діяльності)
 | Георгий Иосифович Чернявский
 | Библиотековед и библиограф Нина Михайловна Березюк: (к 80-летию со дня рождения)
 | Георгий Иванович Шкляревский – профессор Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина

Copyright © ХОУНБ, 2001-2023   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16