Евгений Пугач | О Харьковском университете, его делах и людях во второй половине ХХ – в начале ХХІ века

Евгений Пугач

О Харьковском университете, его делах и людях во второй половине ХХ – в начале ХХІ века


Пугач Е.П. О Харьковском университете, его делах и людях во второй половине ХХ – в начале ХХІ века / Е.П.Пугач ; Харьков. нац. ун-т им. В.Н.Каразина. – Харьков : ХНУ, 2016. – 171 с. : ил.

 

Розділ: Освіта

 

 

Документальный очерк написан активным участником деятельности Харьковского университета за полстолетия его истории. Освещены основные направления кадровой политики, учебно-воспитательного процесса, научно-исследовательской работы, общественной жизни, состояние морально-психологического климата в коллективе.
Особое внимание уделено людям, сыгравшим важную роль в делах университета: ректорам, профессорам, деканам факультетов и руководителям различных подразделений, выдающимся ученым и педагогам, труженикам, способствовавшим развитию и процветанию Alma Mater.
Очерк рассчитан на читателей, интересующихся историей одного из старейших университетов Украины.

 

В цьому розділі також

 | Харківська державна академія культури: до 80-річчя з дня заснування
Павел Берзин | Харьковская школа уголовного права (1804–1919)
 | Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали І наук.-іст. конф., 2-4 груд. 2015 р.
 | Національний фармацевтичний університет
 | Харківська державна академія дизайну і мистецтв
 | ІІ Всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій народ»
 | Анатолий Николаевич Туренко. Ученый. Новатор. Руководитель
 | Харківський інститут інженерів комунального будівництва. 1941–1945
 | Балаклійська районна станція юних натуралістів
 | Харківський історіографічний збірник. Вип. 13
 | Кафедра історії педагогіки та порівняльної педагогіки (минуле, сучасне, майбутнє)
 | Національний фармацевтичний університет: новітня історія

Copyright © ХОУНБ, 2001-2020   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16